Ascultă

FORMULARELE FISCALE ORDONATE DUPĂ NUMĂR


Declarație unică privind impozitul pe venit
și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
010 013 015 016 017 020 030 040 060 070 083 084
089 093 100 101 101 Grup fiscal 106 107 108 109 110 112 114
120 150 151 154 155 160 161 162 163 164 165 166
167 169 169n 171 172 173 174 175 177 179 180 204
205 207 208 209 212 213 214 222 223 224 230 250
251 253 254 255 256 257 258 260 280 281 282 300
301 306 307 310 311 313 318 319 321 380 390 392A
392B 393 394 395 399 401 402 403 406 500 501 502
503 504 505 506 507 508 601 602 603 606 607 610
620 630 631 640 650 660 670 700 708 710 711 C801
F4101 F4102 F4103 F4105 F4109 A4200 A4203 P1000
Document confirmare Formulare fără număr


010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (OPANAF 2079/2023). Formular. Se completează şi se depune, potrivit instrucţiunilor de completare, de către:
- persoanele juridice române,
- asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică,
- deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, persoane juridice române,
- reprezentanţii legali, desemnaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
Durată de completare: 16 minute. Motivul colectării informației: informaţiile sunt utilizate în procesul de administrare a:
- persoanelor juridice române,
- asocierilor şi altor entităţi fără personalitate juridică,
- deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, persoane juridice române,
- reprezentanţilor legali, desemnaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.


013 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente (OPANAF 2079/2023). Formular. Se completează şi se depune, potrivit instrucţiunilor de completare, de către contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente.
Declaraţia se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
Durată de completare: 12 minute. Motivul colectării informației: informaţiile sunt utilizate în procesul de administrare a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente


015 Declaraţie de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni/declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (OPANAF 2079/2023). Formular. Se completează şi se depune, potrivit instrucţiunilor de completare, la termenele prevăzute în legile speciale, de către contribuabilii nerezidenţi alţii decât persoanele fizice, care nu au sediu permanent în România, dar care au obligaţii fiscale, potrivit legilor speciale.
Declaraţia se completează şi se depune şi de către contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează în scopuri de TVA direct, în temeiul dispoziţiilor art. 316 alin. (4) sau (6) din Codul fiscal, sau prin reprezentant fiscal.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
Durată de completare: 11 minute. Motivul colectării informației: informaţiile sunt utilizate în procesul de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au sediu permanent în România


016 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (OPANAF 2079/2023). Formular. Se completează şi se depune, potrivit instrucţiunilor de completare, de către contribuabilii persoane juridice stăine rezidente în România potrivit locului conducerii efective.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
Durată de completare: 11 minute. Motivul colectării informației: informaţiile sunt utilizate în procesul de administrare a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.


017 Declarație de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, inițiale/adiționale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente (OPANAF 2994/2016). Formular. Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum și persoanele juridice străine care desfășoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat au obligația să înregistreze contractele/documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcții, de montaj, activităților de supraveghere, activităților de consultanță, de asistență tehnică și a oricăror altor servicii prestate în România care genereazș venituri impozabile, prin depunerea acestei declarații la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege. Program. Durată de completare: 5 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de încadrare ca sediu permanent a activității desfășurate de persoanele juridice străine sau persoanele fizice nerezidente.


020 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (OPANAF 1699/2021). Formular. Se completează şi se depune, potrivit instrucţiunilor de completare, de către persoanele fizice române şi străine, care deţin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.
Durată de completare: 10 minute. Motivul colectării informației: informaţiile sunt utilizate în procesul de administrare a persoanelor fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.


030 Declaraţie de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni/declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal (OPANAF 2034/2022). Formular. Se completează şi se depune, potrivit instrucţiunilor de completare, de către persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale, urmare atribuirii codului numeric personal, potrivit legii.
Durată de completare: 10 minute. Motivul colectării informației: informaţiile sunt utilizate în procesul de administrare a persoanelor fizice care nu deţin cod numeric personal.


040 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice (OPANAF 1699/2021). Formular. Se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor de completare de către instituţiile publice.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
Durată de completare: 10 minute. Motivul colectării informației: informaţiile sunt utilizate în procesul de administrare a instituţiilor publice.

060 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare (OPANAF 1699/2021). Formular. Se completează şi se depune, potrivit instrucţiunilor de completare, de către contribuabilii care, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, au organizate sedii secundare stabile cu minimum 5 angajaţi pentru respectivul sediu secundar şi au obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a acestora, ca plătitor de impozit pe venituri din salarii şi de venituri asimilate salariilor.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
Declaraţia de menţiuni se completează cu ocazia modificării adresei sediului secundar în cadrul aceluiaşi organ fiscal competent.
Durată de completare: 8 minute. Motivul colectării informației: informaţiile sunt utilizate în procesul de administrare a sediilor secundare cu minim 5 salariaţi înregistrate fiscal ca plătitoare de impozit pe venituri din salarii.


070 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (OPANAF 1699/2021). Formular. Se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor de completare, de către persoanele fizice române sau străine care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
Durată de completare: 13 minute. Motivul colectării informației: informaţiile sunt utilizate în procesul de administrare a contribuabililor persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.


083 Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura (OPANAF 1831/2021). Formular. Acest formular se completează şi se depune de către operatorii economici nerezidenţi care optează pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în relaţia comercială cu alt operator economic (relaţie comercială B2B) sau în relaţia cu autorităţi contractante, respectiv entităţi contractante (relaţie B2G), în condiţiile prevăzute prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea.


084 Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura (OPANAF 1713/2021). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează şi se transmite de către operatorii economici, respectiv orice entităţi care desfăşoară activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice către alţi operatori economici (relaţii B2B) şi care optează, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 pentru transmiterea acestora către destinatari folosind sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.


089 Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 și/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din codul fiscal (OPANAF 1252/2021). Formular. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), stabilite în România, conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, o licenţă pentru activitatea traderului de energie electrică sau orice licenţă care permite comercializarea de energie electrică, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, și a căror activitate principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie - noiembrie a anului calendaristic/în perioade anterioare anului depunerii declaraţiei sau în perioada din luna decembrie în care au deţinut licenţa, în situaţia persoanelor impozabile care obţin licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1 - 31 decembrie, după caz.Durată de completare: 3 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a taxei pe valoarea adăugată.


093 Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (OPANAF 1941/2021). Formular. Se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în condițiile prevăzute la art. 316 alin. (2) din Codul fiscal.Durată de completare: 6 minute. Motivul colectării informației: informațiile colectate sunt utilizate pentru înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile stabilite în România prin sediul fix sau pentru declararea de menţiuni ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.


100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat (OPANAF 172/2024). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare. Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Program. Durată de completare: 6 minute. Motivul colectării informației: Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.


101 Declarație privind impozitul pe profit (OPANAF 423/2022). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează și se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Program. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare. Durată de completare: 9 minute. Motivul colectării informației: Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la definitivarea și plata impozitului pe profit.


101 Grup fiscal - Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal (OPANAF 310/2023). Formular.Durată de completare: 6 minute. Motivul colectării informației: Administrarea impozitului pe profit determinat de grupul fiscal.


106 Declarație informativă privind dividendele cuvenite acționarilor (OPANAF 1292/2014). Formular . Instrucțiuni de completare . Se depune de către societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul este acționar unic, majoritar sau deține controlul, în cazul în care pentru anul de raportare au fost repartizate dividende acționarilor. Se depune anual, pînă la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiției profitului. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hîrtie, semnat și ștampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Program.


107 Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private (OPANAF 1825/2018). Formular . Declarația se completează și se depune de către:
- contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private;
- contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, care plătesc și impozit pe profit și care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private;
- contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii.
Durată de completare: 8 minute. Motivul colectării informației: Obținerea de informații privind beneficiarii sponsorizării/mecenatului/burselor private.


108 Declarație privind impozitul pe reprezentanță (OPANAF 3391/2017). Formular . Se completează și se depune de către reprezentanța unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcționeze în România, potrivit legii. Se depune la organul fiscal central competent până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere, sau, în cazul reprezentanței unei/unor persoane juridice străine înființate sau desființate în/din România în cursul unei luni din anul de impunere, în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost înființată sau desființată, după caz. Program. Durată de completare: 3 minute. Motivul colectării informației: Administrarea impozitului datorat de reprezentanța unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcționeze în România, potrivit art. 237 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


109 Declaraţie privind taxa pe active financiare nete (OPANAF 2085/2019). Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Formular Se completează şi se depune de către instituţiile bancare, definite la art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare. Durată de completare: 7 minute. Motivul colectării informației: Obţinerea de informaţii privind instituţiile bancare.


110 Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă (OPANAF 2779/2017). Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Formular . Se completează și se depune de către plătitorii de venit care au reținut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat și efectuează regularizarea sumelor restituite beneficiarilor de venit cu obligațiile fiscale de același tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea. Formularul se depune atât în cazul în care, în perioada fiscală în care a avut loc restituirea sumelor către beneficiarii de venit, impozitul datorat este mai mare decât suma restituită, cât și în situația în care suma restituită beneficiarilor de venit este mai mare decât impozitul datorat, rezultând astfel diferențe de plată sau diferențe de recuperat de la bugetul de stat. În situația în care în urma regularizării rezultă diferențe de recuperat de la bugetul de stat, formularul are rolul unei cereri de restituire, caz în care se bifează rubrica prevăzută în acest scop. Durată de completare: 5 minute. Motivul colectării informației: Obținerea de informații referitoare la regularizarea impozitului pe venit reținut la sursă, potrivit art. 170 din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Program.


112 Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (Ordinul comun al preşedintelui ANAF/CNPP/CNAS/ANOFM nr. 1994/880/1181/4594/2023). Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic Formular. Se depune de către angajatori și entitățile asimilate acestora. Se completează cu ajutorul programului de asistenă și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform legii. Program.


114 Declarație privind obligațiile de plată a contribuției asiguratorii și evidența nominală a lucrătorilor culturali profesioniști pentru care a fost plătită contribuția (Ordinul comun al preşedintelui ANAF/CNAS/ANOFM nr. 2006/1193/4680/2023). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează și se depune de către plătitorii de venit ai lucrătorilor culturali profesioniști, care în perioada de raportare au încheiat contracte cu aceștia, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist și care datorează o contribuție asiguratorie reprezentând 1% din valoarea fiecărui contract încheiat. Se completează cu ajutorul programului de asistenă și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform legii. Program.


120 Decont privind accizele (OPANAF 3386/2016, OPANAF 4160/2017). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează și se depune anual de către operatorii economici, plătitori de accize. Decontul privind accizele se completează cu ajutorul programului de asistență. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Program. Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la accizele datorate pentru anul de raportare, pe produse și grupe de produse.


150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMFP 847/2009). Formular . Se utilizează pentru obținerea dreptului de acces la serviciul de depunere on line a declarațiilor fiscale. Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completează on-line, se listează și se depune împreună cu documentele necesare (documentul de identitate a solicitantului, în original şi în copie, documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil) la sediul organului fiscal. Formularul este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se obține în urma completării formularului on-line.


151 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declarații on-line (OMEF 847/2009). Dacă cererea se depune chiar de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line cu acest Formular, modulul "Revocare online - formular 151" din pagina "Declarații electronice". Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obținut, se folosește acest Formular . Acesta se depune în format hîrtie, semnat și ștampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul își are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoțită de următoarele documente: - actul de autorizare a funcționării contribuabilului, în original și copie; - documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original și copie; - împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului. Atenție: prin formularul 151 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul on-line.


154 Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat și acordarea drepturilor de administrator de cont (OPANAF 4156/2017). Formular. Pentru utilizarea serviciului de acces controlat la Registru, existent pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, persoanele desemnate de către producător, importator sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat efectuează următoarele operațiuni:
a) în vederea obținerii drepturilor de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru, persoanele desemnate transmit, în format electronic, documentul de confirmare a certificatului calificat, semnat digital de către solicitant și confirmat prin semnătura electronică a autorității de certificare, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru;
b) în vederea obținerii drepturilor de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru, persoanele desemnate transmit acest formular în format electronic, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru. Cererea pentru utilizarea unui certificat calificat și acordarea drepturilor de administrator de cont se listează, se semnează, conform legii, și se depune de către persoana împuternicită la organul fiscal competent;
c) cererea în format hârtie va fi însoțită de următoarele documente:
- documentul de identitate a solicitantului, în original și în copie;
- documentul eliberat de producător, importator sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, din care rezultă dreptul de administrator de cont al solicitantului la serviciul de acces controlat la Registru;
d) persoanele desemnate de către producător, importator sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, care dobândesc calitatea de administrator de cont, efectuează înrolarea/revocarea electronică a utilizatorilor serviciului de acces controlat la Registru din cadrul propriei unități, precum și din cadrul unităților acreditate pentru comercializare și/sau service, folosind aplicația "Serviciul de acces controlat Registru".


155 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la registru și a drepturilor de administrator de cont (OPANAF 4156/2017). Formular. Revocarea dreptului de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru se solicită de titularul certificatului calificat, prin completarea și transmiterea acestui formular prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin funcționalitățile puse la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În situația în care revocarea dreptului de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru se solicită de către o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obținut se depune în format hârtie, semnată, conform legii, la organul fiscal competent. Cererea va fi însoțită de documentul de identitate a persoanei care solicită revocarea dreptului de administrator de cont la serviciul de acces controlat la Registru, original și copie, precum și documentul eliberat de producător, importator sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, din care rezultă dreptul persoanei solicitante de a revoca dreptul de administrator de cont la serviciul de acces controlat la Registru, al persoanei pentru care acest drept a fost obținut.


160 Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (OPANAF 962/2016). Formular.


161 Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu (OPANAF 962/2016). Formular.


162 Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu (OPANAF 889/2016). Formular. Se emite de compartimentul de specialitate al organului fiscal în baza Referatului privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 889/2016, prin care se propune aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.


163 Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (OPANAF 819/2019). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Prin depunerea acestui formular entitatea/unitatea de cult solicită înscrierea sau radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Formularul se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Program. Durată de completare: 3 minute. Motivul colectării informației: Înscrierea/radierea în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.


164 Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (OPANAF 819/2019). Formular. Se emite de către compartimentul de specialitate pentru aprobarea sau respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.


165 Decizie privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (OPANAF 819/2019). Formular. Se emite de către compartimentul de specialitate, pe baza Referatului privind radierea din registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, urmare depunerii de către entitatea/unitatea de cult care nu mai îndeplinește toate condițiile prevăzute de Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, în vederea radierii. Se poate emite din oficiu de către compartimentul de specialitate când se constată neîndeplinirea a cel puțin unei condiții prevăzute la la pct.4 lit.b)-e) din Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Data radierii din registru este data comunicării deciziei.


166 Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (OPANAF 819/2019). Formular. Se emite de către compartimentul de specialitate, pe baza Referatului privind îndreptarea erorilor în situația în care entitatea/unitatea de cult a fost înregistrată în registru din eroare, aceasta fiind radiată din registru cu data înscrierii din eroare, sau în situația în care cererea a fost respinsă din eroare, entitatea/unitatea de cult fiind înscrisă în registru cu data comunicării Deciziei privind respingerea cererii de înscriere. Îndreptarea erorilor se poate face la cererea entității/unității de cult sau din oficiu, pe baza informațiilor existente în evidența fiscală.


167 Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (OPANAF 819/2019). Formular. Se emite de către compartimentul de specialitate, pe baza Referatului privind îndreptarea erorilor, în situația în care o entitate/unitate de cult a fost radiată din registru din eroare, entitatea/unitatea de cult figurând înscrisă în registru cu data înscrierii inițiale. Îndreptarea erorilor se poate face la cererea entității/unității de cult sau din oficiu, pe baza informațiilor existente în evidența fiscală.


169 Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcţiilor juridice similare fiduciei (OPANAF 1193/2021). Formular . Durată de completare: 15 minute. Motivul colectării informației: Informaţiile sunt utilizate în procesul de administrare a contribuabililor care înregistrează contractele de fiducie şi de colectare a informaţiilor despre beneficiarii reali ai contractelor de fiducie.


169n Declaraţie privind neconcordanţele între informaţiile privind beneficiarii reali, disponibile în Registrul central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor şi informaţiile deţinute de autorităţile/entităţile raportoare (OPANAF 1193/2021). Formular . Durată de completare: 9 minute. Motivul colectării informației: Informaţiile sunt utilizate în vederea deţinerii a informaţiilor adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiarul real al contractelor de fiducie.


173 Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit (OPANAF 1191/2021). Formular . Se completează de către persoanele juridice care optează să fie tratate drept grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, potrivit art.42^3 din Codul fiscal.Durată de completare: 10 minute. Motivul colectării informației: Implementarea şi administrarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.


171 Declarație privind contribuțiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 și trimestrul III al anului 2011 (OMFP 1151/2012). Formular . Se utilizează pentru declararea contribuției ("taxa claw-back") prevăzute la art. 3631 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.(1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Formularul se depune în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 17/2012, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 611 din 24 august 2012.


172 Declarație-inventar privind redevențele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă și din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 și neachitate (OPANAF 3/2013). Formular . Se depune de către plătitorii de redevență, prevăzuți la art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului, după ce acesta a fost avizat de Agenția Domeniilor Statului.


173 Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit (OPANAF 1191/2021). Formular . Se completează de către persoanele juridice care optează să fie tratate drept grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, potrivit art.42^3 din Codul fiscal.Durată de completare: 10 minute. Motivul colectării informației: Implementarea şi administrarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.


174 Decizie privind aprobarea/respingerea implementării/menţinerea grupului fiscal şi continuarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit (OPANAF 1191/2021). Formular .


175 Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (OPANAF 1191/2021). Formular .


177 Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (OPANAF 1679/2022). Formular. Durată de completare: 4 minute şi 30 de secunde. Motivul colectării informației: Redirecţionarea impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private.


179 Declaraţie privind compensaţia la carburanţi (OPANAF 1363/2022). Se completează şi se depune de către operatorii economici care comercializează benzină şi motorină către clienţi finali - persoane fizice şi juridice care achiziţionează carburanţii din depozite şi/sau staţii de distribuţie pentru consumul propriu, care acordă o reducere de preţ la preţul de vânzare şi beneficiază de la bugetul de stat de o compensare, aferentă reducerii acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/30.06.2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.Formular. Durată de completare: 1 minut şi 50 de secunde. Motivul colectării informației: Identificarea sumei privind compensaţia la carburanţi.


180 Notă de certificare (OPANAF 3635/2015). Formular. Se întocmește de către consultanții fiscali care sunt înscriși ca membri activi în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală și se depune de către aceștia în baza acordului dat de contribuabilul titular al declarației certificate pentru depunerea la organul fiscal. Nota de certificare se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Program .


204 Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale (OPANAF 90/2022). Formular. Se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități independente - activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, din activități agricole, din piscicultură, din silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate și din activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit. Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, dar și prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Program. Durată de completare: 9 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venit.


205 Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit (OPANAF 154/2024). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, pentru venituri din: dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, pensii, premii, jocuri de noroc, alte surse. Declarația se depune și de intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate pentru câștigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, cu excepția veniturilor neimpozabile. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro. Program. Durată de completare: 9 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare administrării impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, pe baza informațiilor declarate de plătitorii de venit.


207 Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți (OPANAF 179/2022). Formular. Formularul este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează și se depune de către plătitorii de venit prevăzuți la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state. Declarația se completează și se depune și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro. Program. Durată de completare: 11 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare administrării impozitelor, taxelor și contribuțiilor, pe baza informațiilor declarate de plătitorii de venit.


208 Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (OPANAF 253/2024). Formular. Formularul este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Declarația se completează și se depune de către notarii publici care au obligația calculării, încasării și plății impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și se completează cu ajutorul programului de asistență, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fișier XML). Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul www.e-guvernare.ro. Program. Durată de completare: 21 minute. Motivul colectării informației: Informațiile furnizate de notarii publici sunt colectate în scopul administr[rii impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.


209 Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (OPANAF 1075/2021). Formular. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri supuse impozitului pe venit, conform legii, din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții din patrimoniul personal, în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire. Durată de completare: 2 minute. Motivul colectării informației: Informațiile furnizate de contribuabili sunt colectate în scopul administrării impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.


212 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (OPANAF 6/2024). Formular. Anexa.Instrucţiuni de completare.Se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță (serviciul Spațiul Privat Virtual disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa https://pfinternet.anaf.ro/, sau serviciul de depunere declarații on-line existent pe portalul e-guvernare.ro) sau în format hârtie, la registratura organului fiscal sau prin poștă (scrisoare recomandată, cu confirmare de primire). Durată medie de completare: complexitate ridicată 35 de minute / complexitate scăzută 13 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice. Program.


213 Declaraţie privind veniturile realizate de persoana fizică şi/sau juridică din înstrăinarea, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan (OPANAF 216/2023). Formular.Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Informaţiile furnizate de persoana fizică şi/sau juridică sunt colectate în vederea stabilirii impozitului pe veniturile din înstrăinarea, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan.


214 Cerere pentru stabilirea impozitului privind venitul realizat de persoana fizică şi/sau juridică din înstrăinarea, prin hotărâre judecătorească, a terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan (OPANAF 216/2023). Formular.Durată de completare: 3 minute. Motivul colectării informației: Informaţiile furnizate de persoana fizică şi/sau juridică sunt colectate în vederea stabilirii impozitului pe venitul realizat de persoanele fizice şi/sau juridice la înstrăinarea, prin hotărâre judecătorească, a terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan.


222 Declarație informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate (OPANAF 3780/2017). Formular. Se completează și se depune de către persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea persoanele fizice, care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate. Durată de completare: 3 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare administrării impozitului pe venit în cazul persoanelor fizice.


223 Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale (OPANAF 3780/2017). Formular. Se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități independente - activități de producție, comerț, prestări de servicii și profesii liberale, inclusiv din activități adiacente, venituri din activități agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, precum și venituri din silvicultură și piscicultură. Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare administrării impozitului pe venit în cazul persoanelor fizice.


224 Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România (OPANAF 231/2023). Formular. Se completează și se depune de către persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România, obțin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, și care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligația declarării și plății contribuțiilor sociale obligatorii. Durată de completare: 2 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare administrării impozitului pe venit în cazul persoanelor fizice.


230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat (OPANAF 15/2021). Formular.Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii şi a unităților de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii. Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. Program.


250 Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (OPANAF 2093/2018). Decizie. Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, transferul titlurilor de valoare, altele decît părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, operațiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, jocuri de noroc, primesc această decizie. Se utilizează și la stabilirea diferențelor de impozit anual de regularizat, adică stabilește suma care mai trebuie plătită sau care trebuie restituită de fisc, în conformitate cu informațiile din Declarația de venit depusă de contribuabil și cu datele administrației fiscale. Se utilizează pentru definitivarea impozitului anual datorat pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017.


251 Decizie de impunere anuală pentru veniturile vealizate din străinătate de persoanele fizice (OPANAF 2093/2018). Decizie. În baza declarației contribuabilului român privind veniturile obținute din străinătate, și pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabilește suma care mai trebuie plătită sau care trebuie restituită. Veniturile avute în vedere sunt cele din activități comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor, din transferul titlurilor de valoare, din dividende, dobînzi, câștiguri la jocurile de noroc. Se ia în considerare impozitul plătit în străinătate (credit fiscal). Se utilizează pentru definitivarea impozitului anual datorat pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017.


253 Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (OPANAF 1075/2021). Formular. Se emite de către organul fiscal competent pe baza datelor declarate de contribuabili în Declarația privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (formular 209) sau pe baza propriilor date.


254 Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun al MFP 1022/2016 și MJ 2562/2016). Formular. Se emite de către organul fiscal competent în vederea stabilirii impozitului datorat în cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală, notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia.


255 Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private (OPANAF 50/2019). Formular. Se întocmește de organul fiscal central competent în scopul stabilirii cheltuielilor admise cu bursele private în limita unei sume reprezentând până la 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii.


256 Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice (OPANAF 3780/2017). Formular. Se întocmește de către organul fiscal central competent pentru stabilirea din oficiu a impozitului pe venitul/câștigul net anual impozabil realizat de persoanele fizice.


257 Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice (OPANAF 3780/2017). Formular. Se întocmește de către organul fiscal central competent pentru anularea deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice.


258 Decizie privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult (OPANAF 50/2019). Formular. Se întocmește de către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili, declarații fiscale, bilanțuri persoane juridice din cadrul organului fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei pe baza referatelor de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult


260 Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat (OPANAF 3780/2017). Formular. În baza declarației contribuabilului și pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabilește valoarea plăților anticipate din impozit. Veniturile avute în vedere sunt estimate fie în sistem real, fie pe baza normelor de venit.


280 Cerere de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate (OPANAF 2883/2017). Formular. Se completează și se depune de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, după caz, care intenționează să înstrăineze în România, prin vânzare, schimb sau donație, articolele achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate în România. Cererea se depune înainte de înstrăinarea articolelor achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate în România la organul fiscal central competent. Durată de completare: 3 minute. Motivul colectării informației: Stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate.


281 Decizie privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate (OPANAF 2883/2017). Formular. Se emite de compartimentul de specialitate în vederea stabiliri impozitelor/taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora.


282 Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate (OPANAF 2883/2017). Formular. Se emite în cazul în care, după emiterea deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate, contribuabilul renunță la cererea de stabilire.


300 Decont de taxă pe valoarea adăugată (OPANAF 1176/2023). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Formularul se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în perioada de raportare numai operațiuni în interiorul țării pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuței corespunzătoare din programul de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Program. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare.
Durată de completare: 10 minute. Motivul colectării informației: Utilizare în procesul de administrare a taxei pe valoare adaugată.

301 Decont special de taxă pe valoarea adăugată (OPANAF 592/2016). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de către contribuabilii menționați în instrucțiunile de completare, după caz. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Program. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare


306 Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (OPANAF 2037/2016). Formular. Prin această cerere, persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA poate solicita utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul:
- semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;
- anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.


307 Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (OPANAF 793/2016). Formular. Se completeză și se depune de către :
- persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal;
- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital, potrivit pct. 79 alin. (14) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, denumite în continuare norme metodologice;
- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care: - nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal; - trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal și pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal și pct. 25 alin. (4) din normele metodologice, precum și la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării.


310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul TVA (OPANAF 2927/2017). Formular. Formularul este inclus în această pagină doar pentru informare, nu și pentru utilizare, deoarece el se completează exclusiv electronic. Persoanele impozabile și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pot solicita transferul sumelor din contul de TVA, prin depunerea acestei cereri, la organul fiscal central competent. Program.


311 Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (OPANAF 188/2018). Formular. Se depune, după cum urmează:
- potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal și care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii și/sau achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligația plății taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal;
- potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 104 alin. (2) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal și al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, în situația în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;
- potrivit art. 324 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
- potrivit art. 324 alin. (11) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare și care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.
- potrivit pct. 51 alin. (2) lit. c) din titlul I "Dispoziții generale" din Normele metodologice, de către persoanele impozabile care, după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, emit facturi de corecție pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA, dar au emis facturi în acea perioadă;
- potrivit pct. 51 alin. (2) lit. d) din titlul I "Dispoziții generale" din Normele metodologice, de către persoanele impozabile care, după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12), emit facturi pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA și nu au emis facturi în acea perioadă.
Termenele de depunere ale declarației:
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri/prestările de servicii și/sau pentru achizițiile de bunuri și/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, în situația în care exigibilitatea taxei pentru aceste operațiuni intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri efectuate prin organele de executare silită, de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, livrări efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal;
- până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e), g) sau h) din Codul fiscal, în situația în care exigibilitatea taxei pentru aceste operațiuni intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.
- după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, în situația în care se emit facturi de corecție conform pct. 51 alin. (2) lit. c) din titlul I al Normelor metodologice;
- după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, în situația în care se emit facturi conform pct. 51 alin. (2) lit. d) din titlul I al Normelor metodologice.
Declarația se transmite obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2326/2017 privind declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță. Program.
Durată de completare: 5 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a taxei pe valoarea adăugată.


313 Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene (OPANAF 3159/2017). Formular . Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile pentru bunurile mobile corporale care le-au fost livrate sau serviciile care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, precum și a taxei aferente importului de bunuri în România pe o perioadă de minimum trei luni sau de maximum un an calendaristic ori pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic. Se depune la registratura organului fiscal central competent sau prin poștă, cu scrisoare recomandată, în format electronic, pe suport electronic, însoțit de formularul editat de solicitant cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnat, conform legii.


318 Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal (OPANAF 2810/2016). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene. Program. Durată de completare: 20 de minute. Motivul colectării informației: Informațiile furnizate de persoanele impozabile în România sunt puse la dispoziția autorităților fiscale din alte state membre care soluționează cererea de rambursare.


319 Declarație de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozițiilor art. 302 alin. (2) din Codul fiscal și ale pct. 73 alin. (8) din normele metodologice (OPANAF 2810/2016). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se depune în cazul în care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifică, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 300 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitată sau deja rambursată. Program. Durată de completare: 2 minute. Motivul colectării informației: Informațiile furnizate de persoanele impozabile în România sunt puse la dispoziția autorităților fiscale din alte state membre, în vederea rectificării sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate, ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive.


321 Cerere de restituire de accize (OMEF 420/2007). Formular . Se depune de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă.


380 Cerere de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora şi cetăţenii străini cu statut diplomatic şi consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziţionate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată şi care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziţiei (OPANAF 1159/2021). Formular . Se completează şi se depune de către: - misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora şi cetăţenii străini cu statut diplomatic sau consular în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, care au importat sau achiziţionat în regim de scutire de la plata TVA mijloace de transport şi le înstrăinează, în condiţiile art. 294^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziţiei;
- altă persoană care ar beneficia de scutire de TVA conform art. 294 alin. (1) lit. j) - l) din Codul fiscal, în calitate de nou proprietar al mijlocului de transport, care are obligaţia de a achita TVA, potrivit art. 294^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, în cazul în care înstrăinează mijlocul de transport până la finalul perioadei de 2 ani calculate de la data când primul proprietar a importat/achiziţionat mijlocul de transport în regim de scutire.

Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Informaţiile sunt utilizate pentru stabilirea, de către organele fiscale competente, la cererea contribuabililor, a taxei pe valoarea adăugată datorată potrivit art. 294^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.


390 Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (OPANAF 705/2020). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se depune lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Codul fiscal, numai pentru lunile calendaristice în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru:
a) livrările intracomunitare scutite de taxă în condițiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) și d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
b) livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor și care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
c) prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
d) achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
e) achizițiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligația plății taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană;
f) livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin.(8) lit. c) și d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naștere în luna calendaristică respectivă.
Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Program.
Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare. Durată de completare: 12 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a taxei pe valoare adăugată.


392A Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul ... (OPANAF 522/2016). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată este inferioară sumei de 220.000 lei. Nu se depune dacă persoanele impozabile nu au desfășurat livrări de bunuri și prestări de servicii în anul de referință, în interiorul țării. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune în format electronic și va fi însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat. Program.


392B Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul ... (OPANAF 522/2016). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei. Nu se depune în situația în care persoanele impozabile nu au desfășurat în anul de referință livrări de bunuri și prestări de servicii în interiorul țării și/sau achiziții efectuate din țară. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune, în format electronic, însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat. Program.


393 Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ... (OPANAF 522/2016). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internațional de persoane. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune, în format electronic, însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat. Program.


394 Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (OPANAF 77/2022). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Declarația se completează și se depune de către:
a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) și (7) din Codul fiscal, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin. (1) și taxabile cu cota prevăzută de Codul fiscal;
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează în România achiziții de bunuri sau servicii. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România, sau se poate depune la registratura organului fiscal competent (ori se comunică prin poștă cu confirmare de primire) în format electronic, pe suport electronic, însoțit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat și ștampilat, conform legii. Prevederile OPANAF 3769/2015 se aplică începând cu operațiunile efectuate în trimestrul I 2016 pe teritoriul național. Program.


395 Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional (OPANAF 1644/2022). Formular.

399 Declarație specială de TVA (VAT Return Mini One Stop Shop) (art. 1524 alin. 7 din Codul Fiscal). Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. În termen de 20 de zile de la sfîrșitul fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declarație specială de TVA, potrivit modelului stabilit de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune în perioada fiscală de raportare. Program.


401 Declarație informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României (Ordinul ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice 4031/2067/2015; Ordinul ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene 1016/3824/2017). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se depune de către organele fiscale locale. Se completează pe baza datelor și informațiilor cuprinse în declarațiile de impunere depuse, potrivit legii, de rezidenții din alte state membre ale Uniunii Europene, referitoare la bunurile imobile deținute de aceștia în România. Termen: 10 aprilie an curent, pentru anul anterior. Program.


402 Declarație informativă privind privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România (OPANAF 2727/2015). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se depune anual de către plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remunerațiilor administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile din astfel de remunerații. Termen: ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat. Program.


403 Declarație informativă privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României (OPANAF 2727/2015). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.Se depune anual de către asigurătorii definiți conform Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare. Termen: ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat. Program.


406 Declaraţia SAF-T conform OPANAF 1783 din 04.11.2021 privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal. Formular.


500 Fișa de înscriere în cazierul fiscal (OPANAF 2048/2023). Formular . Datele se completează de organele cu atribuții de control sau de compartimentele juridice respective.


501 Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal (OPANAF 2048/2023). Formular . Se utilizează la actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor.


502 Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal (OPANAF 2048/2023). Formular . Se utilizează la eliberarea unui certificat de cazier fiscal. Se întocmește într-un exemplar de către contribuabil.

Durată medie de completare: 3 minute. Motivul colectării informației: Informaţiile sunt utilizate în procesul de gestionare a cazierului fiscal


503 Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal (OPANAF 2048/2023). Formular . Se folosește la rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal. Se completează într-un exemplar de către contribuabil.

Durată medie de completare: 5 minute. Motivul colectării informației: Informaţiile sunt utilizate în procesul de gestionare a cazierului fiscal


504 Certificat de cazier fiscal (OPANAF 2048/2023). Formular . Se utilizează numai în scopul în care a fost eliberat. Se întocmește in două exemplare de organul fiscal.


505 Fișa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul (OPANAF 2048/2023). Formular . Se întocmește de organul fiscal.


506 Fișa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală (OPANAF 2048/2023). Formular . Se întocmește de organul fiscal.


507 Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul (OPANAF 2048/2023). Formular . Se întocmește de organul fiscal.


508 Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală (OPANAF 2048/2023). Formular . Se întocmește de organul fiscal.


603 Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1984/1070/2021). Formular. Se depune la organul fiscal competent de către persoanele care obțin venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, și care dețin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și al Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală și maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României. Durată de completare: 6 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de administrare a contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.Program.


606 Decizie de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (OPANAF 2731/2016). Formular. Se emite de către organul fiscal competent urmare depunerii formularelor 604 - Declarație pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal sau 605 - Cerere de stopare a obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.


607 Decizie de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal (OPANAF 2731/2016). Formular. Se emite de către organul fiscal competent urmare depunerii declarației pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.


610 Decizie de impunere privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice (OPANAF 4140/2017). Formular . Se întocmește de către organul fiscal competent.


620 Decizie de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru anul ... (OPANAF 891/2012). Formular . Se întocmește de către organul fiscal competent.


630 Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale (OPANAF 1964/2017). Formular . Se întocmește de către organul fiscal competent. Se utilizează la definitivarea sumelor reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate și contribuția de asigurări sociale.


631 Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale (OPANAF 1701/2018). Formular . Se întocmește de către organul fiscal competent. Se utilizează la definitivarea sumelor reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate și contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate în anul 2017.


640 Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoane fizice pe anul ... (OPANAF 648/2017). Formular. Se întocmește de organul fiscal.


650 Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor pe anul ... (OPANAF 3622/2015). Formular. Se întocmește de organul fiscal.


660 Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice (OPANAF 3567/2017). Formular. Se întocmește de organul fiscal.


670 Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contrbuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice (OPANAF 1494/2018). Formular. Se întocmește de organul fiscal. Se utilizează pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru anul fiscal 2017.


700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale (OPANAF 2079/2023). Formular.Formularul este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare. Se completează potrivit instrucţiunilor de completare, şi se transmite ori de câte ori intervin modificări, ulterior înregistrării fiscale, în datele declarate de contribuabili/plătitori prin declaraţia de înregistrare fiscală/declaraţia de menţiuni, precum şi cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
Declaraţia se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Program. Durată medie de completare: 10 minute. Motivul colectării informației: Informaţiile sunt utilizate în procesul de administrare a tuturor categoriilor de contribuabili.


708 Informare privind alegerea efectuării în România a procedurilor de raportare, conform prevederilor secţiunii IV din anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pentru Operatorii de platformă care îndeplinesc condiţiile menţionate la pct. 4 lit. a) din subsecţiunea A a secţiunii I din anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi în România şi în alte state membre(OPANAF 2026/2023). Formular.


710 Declarație rectificativă (OPANAF 172/2024). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se utilizează pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reținere la sursă, precum și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și reținute de către aceștia de la asigurați. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice. Program. Obligațiile de plată la bugetul de stat sunt cuprinse în Nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 3 la OPANAF 587/2016. Declarația rectificativă se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Instrucțiuni de utilizare.


711 Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie (OPANAF 653/2021). Formular.Acest formular se utilizează de către contribuabilii care au efectuat, în perioada noiembrie 2020 - martie 2021 cheltuieli cu educaţia timpurie, care depăşesc impozitul pe profit datorat. Durată medie de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Utilizarea informaţiilor referitoare la regularizarea cheltuielilor cu educaţia timpurie în procesul de administrare.


Document de confirmare - Documentul de confirmare a certificatului digital calificat se depune în format electronic, semnat digital de către solicitant și confirmat prin semnătura electronică a autorității de certificare. Document de confirmare - actualizat în data de 29.06.2021.


P1000 Protocol de Aderare la Serviciile Sistemului Informatic PatrimVen, conform OMFP 109/2022. Formular.

FORMULARE FĂRĂ NUMĂR DE IDENTIFICARE


Cerere de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule (OMF 4079/2022). Formular.

Cerere de eliberare a adeverinţei care atestă modul de îndeplinire a obligaţiei de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat(OPANAF 3093/2014). Formular.

Cerere de elibereare a Certificatului privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport (OPANAF 1611/2022). Formular.Durată medie de completare:4 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a taxei pe valoarea adăugată.

Declaraţie de regularizare/Cerere de restituire a impozitului pe dividende (OPANAF 765/2022). Formular.


FIŞA CAPACITĂŢII DE CAZARE (OPANAF 398/2021). Formular.


Notificare privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de platâ accesorii potrivit Ordonanţei de urgenţâ a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor mâsuri fiscale (OMFP 2100/2020). Formular.


Cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale (OMFP 2100/2020). Formular.


Notificare privind intenția de mediere. Formular. Pentru a beneficia de procedura de mediere, debitorii pentru care a fost demarată procedura de executare silită prin comunicarea somației pot depune în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia o Notificare privind intenția de mediere.


Înștiințare privind organizarea medierii. Formular. Prin această înștiințare organul fiscal competent aduce la cunoștinț debitorului data și ora la care acesta are obligația de a se prezenta la î întâlnirea de mediere.


Proces-verbal privind rezultatul medierii. Formular. Rezultatul medierii, precum și soluțiile optime de stingere a obligațiilor se consemnează în acest proces-verbal.


Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune (OPANAF 2031/2022). Formular. Se depune direct la registratura organului fiscal central competent în scopul înregistrării contractelor de locațiune, înregistrării modificărilor sau a încetărilor contractelor de locațiune. Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de administrare a contribuabililor care înregistrează contracte de locațiune.


Declarație pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 167/2019). Formular. Informațiile din această declarație sunt furnizate de:
a) administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) asociați, a căror cotă de participare la capitalul social este mai mare sau egal cu 25%, și administratori, în cazul altor societăți decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nu fac obiectul prezentei declarații persoanele impozabile care se află în procedura insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.


Cerere de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (Ordinul comun al ministrului mediului și al ministrului finanțelor publice nr. 1144/1672/2017 modificat prin Ordinul comun al ministrului mediului și al ministrului finanțelor publice nr. 394/1937/2018). Formular.


Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit (OPANAF 3396/2016). Formular. Se completează de către persoanele fizice și se depune la organul fiscal competent în vederea obținerii adeverinței de venit. Durată de completare: 2 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare la identificarea persoanei fizice care solicită eliberarea adeverinței de venit, anul fiscal la care se referă veniturile, precum și scopul eliberării documentului.


Adeverință de venit (OPANAF 3396/2016). Formular. Se eliberează de organul fiscal central competent, potrivit legii, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului "Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit". Formularul "Adeverință de venit" reprezintă documentul prin care se atestă veniturile realizate de persoanele fizice, în cursul unui an fiscal, existente în evidența fiscală, constituită pe baza declarațiilor depuse de acestea și/sau de terți (plătitori de venituri, intermediari etc), care au obligații declarative, potrivit legii.


Protocol de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen (OMFP 2632/2016). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se depune de autoritățile/instituțiile publice care doresc să utilizeze sistemul informatic PatrimVen.


Cerere de numire sau revocare administrator de interoperabilitate (OMFP 2632/2016). Formular. Se depune de autoritățile/instituțiile publice în cazul înrolării și revocării administratorului de interoperabilitate pentru accesul la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic PatrimVen.


Notificare privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult (OPANAF 50/2019). Formular. Se emite și transmite contribuabililor de compartimentul de specialitate în cazul în care care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou prin intermediul unei alte persoane, respectiv entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei.


Referat de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult (OPANAF 50/2019). Formular. Se întocmește de compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent pentru primirea și procesarea formularului 230 și este transmis către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili, declarații fiscale, bilanțuri persoane juridice din cadrul organului fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei virată în mod necuvenit.


Notificare privind încetarea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (OPANAF 2846/2018). Formular. Se depune pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin utilizarea canalelor de comunicare puse la dispoziție prin intermediul Spațiului Privat Virtual, de către contribuabilii care se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției, potrivit legii, sau de către cei care încep să realizeze venituri pentru care obligația declarării revine plătitorilor, după caz.


Decizie privind anularea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (OPANAF 2846/2018). Formular. Se emite de compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, pentru anularea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.


Declarație - pentru aplicarea prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (OMFP 2343/2017). Formular. Se depune lunar la fiecare angajator sau persoană asimilată acestuia, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale, pe perioada în care salariatul realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară în vigoare în luna în care au fost realizate, pentru care angajatorii sau persoanele asimilate acestora datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului brut lunar realizat efectiv, și nu la nivelul salariului minim brut pe țară, garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ.


Cerere privind aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească (OPANAF 2399/2017). Formular. În cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, realizat pe cale judecătorească, în condițiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, persoanele fizice nu datorează impozit pe venit, potrivit art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru prima operațiune de dare în plată. Pentru a beneficia de această prevedere, persoanele fizice au obligația depunerii acestui formular la organul fiscal central competent. Cererea se depune în termen de 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătorești, sub sancțiunea decăderii. La cerere se anexează certificatul eliberat de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale (CNARNN - Infonot), din care rezultă faptul că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată s-a înregistrat în Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată și nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016 până la data înregistrării hotărârii judecătorești respective. Durată de completare: 3 minute. Motivul colectării informației: Administrarea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.


Cerere privind aplicarea dispozițiilor art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 (OPANAF 2399/2017). Formular. Persoanele fizice care, până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 136/2017, au efectuat darea în plată în condițiile prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, pentru a beneficia de anularea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a accesoriilor aferente acestora, neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2016, au obligația depunerii acestui formular la organul fiscal central competent. La cerere se anexează certificatul eliberat de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale (CNARNN - Infonot), din care rezultă faptul că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată s-a înregistrat în Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată și nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016 până la data înregistrării hotărârii judecătorești respective. Durată de completare: 3 minute. Motivul colectării informației: Administrarea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.


Decizie de anulare a obligațiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 (OPANAF 2399/2017). Formular. Se întocmește de către compartimentul de specialitate al organului fiscal central competent și se comunică contribuabilului.


Cerere privind aplicarea dispozițiilor art. III alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 (OPANAF 2399/2017). Formular. Se depune la organul fiscal central competent, în vederea restituirii impozitului plătit, în situația în care, potrivit prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016, contribuabilul are dreptul la restituirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Cererea se poate depune în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire. Durată de completare: 3 minute. Motivul colectării informației: Administrarea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.


Decizie de restituire în temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 (OPANAF 2399/2017). Formular. Se întocmește de către compartimentul cu atribuții de compensare/restituire al organului fiscal central competent și se comunică contribuabilului.


Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice (OPANAF 1869/2018). Formular. Se întocmește de compartimentul de specialitate, ținându-se cont de toate datele și documentele care au relevanță pentru stabilirea din oficiu a impozitului pe venit, identificându-se acele elemente care sunt cele mai apropiate situației de fapt fiscale.


Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (OPANAF 1018/2018). Formular. Este destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate.


Cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare (OPANAF 187/2018). Formular. Se depune în vederea restituirii sumelor plătite la bugetul de stat în plus față de obligația legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată și pentru care nu există obligația de declarare, încasate/stabilite de autoritățile și instituțiile publice, altele decât cele prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2465/2010. Solicitanții depun acest formular la autoritatea sau instituția publică care nu a realizat prestația solicitată ori la care au efectuat o plată în plus față de obligația legală.


Dispoziție de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare (OPANAF 187/2018). Formular. Urmare depunerii Cererii de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare, autoritatea sau instituția publică verifică dacă prestația nu s-a realizat ori dacă plata a fost efectuată necuvenit sau în cuantum mai mare decât obligația legală și emite, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de restituire, o dispoziție de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare.


Înștiințare de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare (OPANAF 187/2018). Formular. Se transmite de organul fiscal central către unitatea Trezoreriei Statului, în vederea efectuării restituirii în numerar a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare.


Aviz de verificare (OPANAF 2117/2018). Formular. Se utilizează în activitatea de verificare a situației fiscale personale. Se întocmește de echipa de inspectori fiscali și reprezintă documentul prin care persoana fizică este înștiințată că urmează a fi supusă verificării situației fiscale personale/refacerii verificării situației fiscale personale.


Ordin de serviciu (OPANAF 2117/2018). Formular. Se utilizează în activitatea de verificare a situației fiscale personale. Se întocmește de șeful serviciului coordonator al echipei de inspectori fiscali. Reprezintă documentul prin care organul fiscal competent deleagă persoane angajate în cadrul acestuia drept inspectori fiscali împuterniciți să efectueze verificarea situației fiscale personale sau refacerea/reverificarea situației fiscale personale la o persoană fizică.


Minuta întâlnirii (OPANAF 2117/2018). Formular. Se utilizează în activitatea de verificare a situației fiscale personale. Reprezintă documentul în care inspectorii fiscali consemnează, pe parcursul desfășurării verificării situației fiscale personale, concluziile uneia sau mai multor întâlniri cu persoana verificată sau reprezentantul legal al acesteia sau cu altă persoană fizică cu care persoana verificată are sau a avut raporturi economice și/sau juridice, în urma prezentării de documente justificative, clarificări sau note explicative pentru stabilirea situației fiscale reale sau pentru informarea persoanei verificate asupra constatărilor rezultate din verificare.


Notă explicativă (OPANAF 2117/2018). Formular. Se utilizează în activitatea de verificare a situației fiscale personale. Este documentul prin care inspectorii fiscali solicită explicații scrise persoanei verificate și/sau împuternicitului acesteia sau altei persoane fizice cu care aceasta are sau a avut raporturi economice și/sau juridice, care să contribuie la clarificarea unor elemente relevante din activitatea persoanei fizice verificate și pentru fundamentarea unor constatări.


Proces-verbal (OPANAF 2117/2018). Formular. Se utilizează în activitatea de verificare a situației fiscale personale. Reprezintă actul de control care se întocmește de către inspectorii fiscali în cazul efectuării unei constatări la fața locului, în cazul controlului inopinat, în cadrul procedurii de verificare a situației fiscale personale, în vederea emiterii unei dispoziții de măsuri sau în vederea dispunerii măsurilor asigurătorii și pentru consemnarea unor fapte, în timpul verificării situației fiscale personale, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni. Se întocmește și în cazul în care contribuabilul/plătitorul nu ține sau nu prezintă inspectorilor fiscali Registrul unic de control, precum și în situația în care la data de începere comunicată de către organul fiscal persoana fizică nu se prezintă la locul de desfășurare a verificării situației fiscale personale, pentru consemnarea datei de începere a inspecției fiscale/verificării situației fiscale personale.


Invitație (OPANAF 2117/2018). Formular. Se utilizează în activitatea de verificare a situației fiscale personale. Reprezintă documentul prin care o persoană fizică este invitată la sediul organului fiscal în vederea efectuării unor verificări.


Decizie de suspendare a verificării situației fiscale personale (OPANAF 2117/2018). Formular. Se utilizează în activitatea de verificare a situației fiscale personale. Se întocmește de către echipa care efectuează verificarea situației fiscale personale. Este actul administrativ emis în baza unui referat de aprobare de către organele fiscale în cadrul procedurii de verificare a situației fiscale personale cu privire la impozitul pe venit.


Raport de verificare fiscală (OPANAF 2117/2018). Formular. Se utilizează în activitatea de verificare a situației fiscale personale. Se întocmește de inspectorii fiscali desemnați prin ordin de serviciu, pentru consemnarea rezultatelor verificării situației fiscale personale cu privire la impozitul pe venit.


Decizie de încetare a procedurii de verificare a situației fiscale personale (OPANAF 2117/2018). Formular. Se utilizează în activitatea de verificare a situației fiscale personale. Reprezintă actul administrativ fiscal emis de organul fiscal pentru stabilirea unei situații individuale pentru persoana verificată, atunci când ca urmare a verificării situației fiscale personale nu se modifică baza de impozitare și în scopul de a produce efecte juridice față de aceasta, precum și în aplicarea prevederilor legale pentru comunicarea acestui act.


Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situației fiscale personale (OPANAF 2117/2018). Formular. Se utilizează în activitatea de verificare a situației fiscale personale. Este actul administrativ fiscal emis de organele fiscale pentru stabilirea unei situații individuale pentru persoana verificată atunci când ca urmare a verificării situației fiscale personale, se modifică baza de impozitare și se stabilesc creanțe fiscale, în scopul de a produce efecte juridice față de aceasta, precum și pentru comunicarea acestui act.


Decizie de reverificare (OPANAF 2117/2018). Formular. Se utilizează în activitatea de verificare a situației fiscale personale. Reprezintă actul administrativ care are ca obiect dispunerea reverificării unei anumite perioade, de către conducătorul organului fiscal, ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificărilor, care influențează rezultatele acestora.


Dispoziție privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situației fiscale personale (OPANAF 2117/2018). Formular. Se utilizează în activitatea de verificare a situației fiscale personale. Reprezintă actul administrativ emis de organele cu atribuții de verificare fiscală, în aplicarea prevederilor legale, prin care se dispune persoanei fizice verificate îndeplinirea unor obligații prevăzute de legislația fiscală.


Proces-verbal de ridicare/restituire înscrisuri (OPANAF 2117/2018). Formular. Se utilizează în activitatea de verificare a situației fiscale personale. Se întocmește și se completează de către inspectorii fiscali, în cadrul unei acțiuni de control inopinat/constatare la fața locului sau în cadrul procedurii de verificare a situației fiscale personale, cu ocazia ridicării/restituirii de documente, acte, înscrisuri, registre și documente financiar-contabile, în original.


Cerere de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ/municipiul București sau a numărului unic de identificare din aplicația informatică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală - C801 (HG 479/2003; HG 804/2017). Formular. Program.


Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziționate intracomunitar și a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și care au obținut avizul tehnic favorabil - F4101 (OPANAF 4156/2017). Formular. Producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, înregistrează informații privind fiecare aparat de marcat electronic fiscal produs, importat sau achiziționat intracomunitar, fără excepție, prin completarea acestui formular. Program.


Certificat de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale (OPANAF 4156/2017). Formular. Organul fiscal competent emite certificatul pentru aparatele de marcat electronice fiscale pentru care a fost îndeplinită procedura de înregistrare a acestora, la solicitarea scrisă a utilizatorului.


Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate - F4102 (OPANAF 4156/2017). Formular. Prin completarea formularului, distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, după caz, înregistrează informații privind instalarea aparatului de marcat. Program.


Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situația aparatelor de marcat electronice fiscale - F4103 (OPANAF 4156/2017). Formular. Se completează ori de câte ori este cazul de că distribuitorul autorizat pentru a transmite informații privind schimbări ale stării sau situației aparatelor de marcat electronice fiscale. Program.


Notificare - F4105 (OPANAF 4156/2017). Formular. Prin transmiterea unei notificări utilizatorii informează organul fiscal competent cu privire la apariția uneia dintre următoarele situații:
a) schimbarea locului de utilizare a aparatului între puncte de lucru ale aceluiași operator economic;
b) furtul/dispariția/distrugerea aparatului de marcat electronic fiscal;
c) înstrăinarea aparatului;
d) închiderea punctului de lucru;
e) lichidarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea societății sau altele, după caz;
f) încetarea activității;
g) altele similare.
Program.


Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate - F4109 (OMFP 627/2018). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic, cu ajutorul programului de asistență. Se completează de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale în situația în care există aparate de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate pentru generarea de date, în nicio zi din perioada de raportare. Declarația se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale nu au fost utilizate. Program.


Aplicație pentru validarea fișierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, conținând registrul rapoartelor Z și bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curentă, prevazut în secțiunea II.12 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 - A4200 (descărcare)


Aplicație pentru validarea fișierelor XML create de aparatele de marcat electronice fiscale altele decât cele utilizate în activitatea de schimb valutar sau în activitatea de taximetrie (inclusiv cele utilizate în aeroporturi), conținând bonurile fiscale (secțiunea II.3) și raportul Z (secțiunea II.7) pentru o zi fiscală, în conformitate cu anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 - A4203 (descărcare)


Declarație pe propria răspundere (OPANAF 4156/2017). Formular. Procedura de primă punere în funcțiune a aparatului de marcat electronic fiscal se efectuează la sediul distribuitorului/unității de service acreditată, pentru aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în puncte de lucru care nu dispun de niciun mijloc de conexiune la internet, la solicitarea utilizatorului exprimată prin această declarație.


Formularul utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale (OPANAF 4156/2017). Formular. Prin acest formular utilizatorii informează organul fiscal competent în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit una dintre situațiile:
- furtul/dispariția/distrugerea/dezmembrarea pentru piese de schimb a aparatelor de marcat electronice fiscale;
- confiscarea conform legii sau preluarea spre valorificare de către societățile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziționarea acestor aparate de marcat electronice fiscale;
- încetarea activității distribuitorului autorizat/utilizatorului.


Referat privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (OPANAF 819/2019). Formular. Se întocmește de către compartimentul de specialitate urmare analizei informațiilor primite de la entitatea/unitatea de cult care depune Cererea de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a informațiilor obținute în urma verificărilor efectuate, în vederea emiterii Deciziei privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.


Referat privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (OPANAF 819/2019). Formular. Se întocmește de către compartimentul de specialitate urmare solicitării de radiere a entității/unității de cult, în vederea emiterii Deciziei privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.


Referat privind îndreptarea erorilor (OPANAF 819/2019). Formular. Se întocmește de către compartimentul de specialitate, din oficiu sau urmare solicitării entității/unității de cult, în situația în care o entitate/unitate de cult a fost înregistrată în registru din eroare sau cererea de înscriere a fost respinsă din eroare, în vederea emiterii Deciziei privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale sau a Deciziei privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.


Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere (OPANAF 3695/2016, OPANAF 3726/2017). Formular. Se emite de organul fiscal central competent în scopul înștiințării contribuabililor cu privire la neîndeplinirea la termen a obligațiilor de declarare.


Notificare privind nedepunerea la termen a declarației informative (OPANAF 3695/2016, OPANAF 3726/2017). Formular. Se emite de organul fiscal central competent în scopul înștiințării contribuabililor cu privire la neîndeplinirea la termen a obligațiilor de declarare.


Notificare privind completarea eronată a declarației informative (OPANAF 3695/2016, OPANAF 3726/2017). Formular. Se emite de organul fiscal central competent în scopul înștiințării contribuabililor cu privire la erorile identificate în completarea declarațiilor fiscale.


Notificare privind neconcordanțele între veniturile declarate și cele existente în evidența fiscală (OPANAF 3695/2016, OPANAF 3726/2017). Formular. Se emite de organul fiscal central competent în scopul înștiințării contribuabililor cu privire la erorile identificate în completarea declarațiilor fiscale.


Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere conform art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (OPANAF 3695/2016, OPANAF 3726/2017). Formular. Se emite de organul fiscal central competent în scopul înștiințării contribuabililor cu privire la nedepunerea declaraŧiei de impunere la termenul prevăzut la art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene (OPANAF 3159/2017). Formular. Se întocmește de compartimentul de specialitate pe baza constatărilor cuprinse în referatul de analiză și, după caz, în procesul-verbal întocmit ca urmare a constatării la fața locului.


Registrul de evidență a cererilor de rambursare a TVA (OPANAF 3159/2017). Formular. Compartimentul cu atribuții în domeniul rambursării taxei pe valoarea adăugată înregistrează cererile în acest registru.


Referat pentru analiza documentară (OPANAF 3159/2017). Formular. Compartimentul de specialitate analizează documentația depusă împreună cu cererea de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene și consemnează rezultatul analizei în acest referat.


Decizia privind modul de soluționare a cererii de îndreptare a erorii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA (OPANAF 566/2018). Formular. Se emite de organul fiscal central competent, după primirea unei cereri privind îndreptarea erorii depuse de persoana impozabilă care consideră că a fost înscrisă din eroare în Registrul persoanelor impozabile care aplică plata defalcată a TVA.


Decizia de respingere a cererii de renunțare la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA (OPANAF 566/2018). Formular. Se emite de organul fiscal central competent în situația în care persoana impozabilă nu a depus notificarea privind renunțarea la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA în termenul legal sau se află în oricare dintre următoarele situații:
- la 31 decembrie 2017 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligații nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;
- începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;
- se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.


Cerere de restituire a impozitelor și a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori și personalul contractorilor (OPANAF 3199/2017). Formular. Se depune de către persoanele care pot solicita restituirea impozitelor, taxelor vamale și a altor taxe plătite de acestea pentru echipamente, provizii, materiale, tehnologie, pregătire sau servicii necesare implementării acestuia, sau de împuterniciții acestora, la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu scrisoare recomandată și confirmare de primire. La cererea de restituire contribuabilul atașează următoarele documente:
a) un borderou care să cuprindă, în ordine cronologică, pentru fiecare achiziție, următoarele informații: denumirea, numărul și data documentului de achiziție de bunuri sau servicii care au fost prestate, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numărul și data documentului de plată corespunzător și suma achitată;
b) copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile și serviciile achiziționate, pentru care se solicită restituirea TVA;
c) copii de pe bonurile fiscale emise, pentru care se face restituirea TVA, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având înscrise denumirea cumpărătorului și numărul de înmatriculare al autovehiculului, în cazul achizițiilor de carburanți auto de la stațiile de distribuție;
d) copii de pe documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor și a TVA aferente, până la data depunerii cererilor;
e) documente care să ateste calitatea de persoană îndreptățită să solicite restituirea taxei, în copie conformă cu originalul, cum ar fi: contractul încheiat între Guvernului Statelor Unite ale Americii și contractori, documente care să ateste calitatea de salariat al Guvernului Statelor Unite ale Americii/contractorilor Guvernului Statelor Unite ale Americii, după caz.


Referat pentru analiză documentară (OPANAF 3199/2017). Formular. Se întocmește de organul fiscal, prin compartimentul/serviciul cu atribuții în rambursarea TVA, în urma analizei cererii de restituire a impozitelor și a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori și personalul contractorilor și a documentației depuse de contribuabil.


Decizie privind stabilirea sumei de restituit reprezentând impozite și alte taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori și personalul contractorilor (OPANAF 3199/2017). Formular. Se întocmește de compartimentul/serviciul cu atribuții în rambursarea TVA, pe baza constatărilor cuprinse în Referatul pentru analiză documentară.


Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (OPANAF 3077/2017). Formular. Se utilizează de personalul din activitatea de informații fiscale, împuternicit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.


Raportul pentru fiecare țară în parte (OPANAF 3049/2017). Formular. Formularul este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic, cu ajutorul programului de asistență. Se utilizează pentru raportarea alocării, în cadrul unui grup de întreprinderi multinaționale, a veniturilor, a impozitelor și a activităților economice pentru fiecare jurisdicție fiscală în parte. Se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


Notificare privind calitatea entității constitutive a grupului de întreprinderi multinaționale, respectiv privind identitatea și rezidența fiscală a entității raportoare a grupului de întreprinderi multinaționale, conform prevederilor pct. 7 și 8 din secțiunea a II-a din anexa nr. 3 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 3049/2017). Formular. Fiecare entitate constitutivă a unui grup de întreprinderi multinaționale care își are rezidența fiscală în România are obligația de a notifica până cel târziu în ultima zi a anului fiscal de raportare al respectivului grup de întreprinderi multinaționale, dar nu mai târziu de termenul-limită de depunere a declarației fiscale anuale privind impozitul pe profit (declarația 101 "Declarație privind impozitul pe profit"), prevăzut de actele normative în vigoare, a respectivei entități constitutive pentru anul fiscal precedent. Se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


Decizie de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA (OMFP 2800/2017). Formular. Se emite de organul fiscal competent și se comunică din oficiu contribuabilului în baza notificării privind opțiunea de plată defalcată a TVA.


Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA (OMFP 2800/2017). Formular. Se emite de organul fiscal competent și se comunică din oficiu contribuabilului în baza notificării privind opțiunea de plată defalcată a TVA.


Decizia de anulare a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA (OMFP 2800/2017). Formular. Se emite de organul fiscal competent pe baza notificării privind opțiunea de plată defalcată a TVA, analizarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, cu excepția situației prevăzute la art. 24 alin. (13) din Ordonanță.


Decizia de repunere a penalităților de întârziere amânate la plată, aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA (OMFP 2800/2017). Formular. În situația în care condițiile prevăzute la art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA nu sunt îndeplinite, amânarea la plată își pierde valabilitatea, iar organul fiscal competent emite și comunică contribuabilului decizia de repunere a penalităților de întârziere amânate la plată, aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA.


Cerere de restituire a taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu prevederile art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (OMFP 2376/2017). Formular. Se depune de persoanele care solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri către organismele recunoscute care transportă sau expediază aceste bunuri în afara Uniunii Europene, ca parte a activităților umanitare, caritabile sau educative desfășurate în afara Uniunii Europene.


Cerere de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale (OMFP 417/2015, OMFP 1178/2017). Formular.


Referat privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate (OPANAF 2883/2017). Formular. Se întocmește de către compartimentul de specialitate pentru evidențierea elementelor avute în vedere la stabilirea impozitelor/taxelor datorate în România de către contribuabili care au deps formularul 280 - Cerere de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate.


Referat privind soluționarea Cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA (OPANAF 2927/2017). Formular. Organul fiscal întocmește referatul consemnând rezultatul analizei cererii și documentelor justificative anexate la aceasta.


Decizie de soluționare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA (OPANAF 2927/2017). Formular. Se emite de organul fiscal ca urmare a aprobării Referatului privind soluționarea Cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA.


Invitație pentru prezentarea contribuabilului la audiere (OPANAF 2927/2017). Formular. Se transmite contribuabilului, înainte de luarea deciziei de aprobare parțială sau de respingere integrală a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, în vederea asigurării exercitării de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat.


Anunț privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării (OPANAF 1517/2017). Formular. Se utilizează de organul de executare competent, potrivit legii, în procedura de valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării.


Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării (OPANAF 1517/2017). Formular. Se utilizează de organul de executare competent, potrivit legii, în procedura de valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării.


Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării (OPANAF 1517/2017). Formular. Se utilizează de organul de executare competent, potrivit legii, în procedura de valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării.


Proces-verbal de predare primire a bunurilor perisabile sau supuse degradării valorificate (OPANAF 1517/2017). Formular. Se utilizează de organul de executare competent, potrivit legii, în procedura de valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării.


Notificare privind nedepunerea în termen a Declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (OPANAF 648/2017). Formular.


Decizie de respingere a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată (OMFP 164/2017). Formular. În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru îndreptarea erorilor, organul fiscal competent, după efectuarea audierii contribuabilului, emite și comunică debitorului decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată.


Notă privind corecția erorilor din documentele de plată întocmite de debitori sau de către persoanele care au efectuat plata, după caz, prin care s-au achitat obligații fiscale (OMFP 164/2017). Formular. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru îndreptarea erorilor, organul fiscal competent emite nota privind corecția erorilor din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligații fiscale.


Notă privind anularea operațiunilor de distribuire și de stingere a sumelor plătite în contul unic (OMFP 164/2017). Formular. În scopul anulării distribuirii sumelor achitate în contul unic, aferente unui ordin de plată, organele fiscale transmit unităților Trezoreriei Statului nota privind anularea operațiunilor de distribuire și de stingere a sumelor plătite în contul unic.


Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014 - 2020 (Ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice nr. 698/1425/2016). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. La depunerea cererii de rambursare, beneficiarii/partenerii de finanțare din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020 au obligația depunerii la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, a declarației pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare. Program.


Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare (Ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice nr. 698/1425/2016). Formular. Se emite de organul fiscal competent pentru certificarea declarației privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014 - 2020.


Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei juridice străine cu locul conducerii efective în România/Questionnaire for determining fiscal residence of the foreign legal entity with the place of effective management in Romania (OMF 577/2021). Formular.

Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România / Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania (OMFP 1099/2016). Formular. Are obligația completării acestui formular persoana fizică sosită în România care are o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. Program


Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România / Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania (OMFP 1099/2016). Formular. Are obligația completării acestui formular persoana fizică rezidentă în România, precum și persoana fizică nerezidentă care a avut obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România", care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive. Program


Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și ..., de către persoana fizică sosită în România și care are o ședere mai mare de 183 de zile / Notification regarding the fulfillment of the residence conditions according to the provisions of Article 7 and Article 59 on the Fiscal Code or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and ... by individuals arrives in Romania and which stay for more than 183 days (OMFP 1099/2016). Formular. Se emite de organul fiscal central competent în urma înregistrării Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România.


Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ..., de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile / Notification regarding the fulfillment of the residence conditions according to the provisions of Article 7 and Article 59 on the Fiscal Code or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and by individuals leaving Romania and which are going to stay abroad for more than 183 days (OMFP 1099/2016). Formular. Se emite de organul fiscal central competent în urma înregistrării Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România.


Titlu executoriu (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Somație (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii, reprezentând dobânzi și penalități de întârziere (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii, reprezentând penalități de nedeclarare (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Înștiințare privind stingerea obligațiilor fiscale (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Adresă de înștiințare privind înființarea popririi (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Notificare privind obligațiile fiscale restante (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Adresă de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți (OPANAF 967/2017, OPANAF 2950/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Decizie privind compensarea obligațiilor fiscale (OPANAF 967/2017, OPANAF 2950/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Notă privind restituirea/rambursarea unor sume (OPANAF 967/2017, OPANAF 2950/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie privind compensarea obligațiilor fiscale (OPANAF 63/2017). Formular.


Cerere de restituire a creanțelor fiscale/bugetar (OPANAF 63/2017). Formular.


Notă privind restituirea/rambursarea unor sume (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de respingere a cererii de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget (OPANAF 63/2017). Formular.


Înștiințare privind stingerea obligațiilor fiscale (OPANAF 63/2017). Formular.


Borderou de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind calculul dobânzilor acordate contribuabilului (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înființare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înființare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de ridicare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de ridicare a popririi asigurătorii a sumelor datorate debitorului de către terți (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de ridicare a sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor (OPANAF 63/2017). Formular.


Titlu executoriu (OPANAF 63/2017). Formular.


Somație (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind comunicarea somației (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înființare a popririi executorii asupra disponibilităților bănești (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înființare a popririi executorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înștiințare privind înființarea popririi executorii ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind calculul creanțelor fiscale accesorii sau altor sume care nu au fost stabilite în titlul executoriu (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înființare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înștiințare privind înființarea popririi (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal adițional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal adițional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de sigilare/desigilare a bunurilor (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de predare-primire în cazul valorificării prin vânzarea bunurilor mobile în regim de consignație (OPANAF 63/2017). Formular.


Anunț privind vânzarea bunurilor mobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Înștiințare privind valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitație (OPANAF 63/2017). Formular.


Cerere de participare la licitație și oferta de cumpărare (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor mobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind diferența de preț și/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitație urmare a neplății prețului de către adjudecatar (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultată din executare silită (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de către terți (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terți (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind comunicarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și a înștiințării de plată (OPANAF 63/2017). Formular.


Cerere referitoare la opţiunea de înştiinţare privind modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale (OPANAF 63/2017). Formular.


Referat privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit/contribuții de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale (OPANAF 3696/2016). Formular. Se întocmește de organul fiscal pe baza formularului 220 și a documentelor prezentate în cazul solicitărilor de recalculare a plăților anticipate cu titlu de impozit, contribuții de asigurări sociale de sănătate și contribuții de asigurări sociale.


Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale (OPANAF 2921/2016). Formular. Se utilizează în procedura de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii.


Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale (OPANAF 2921/2016). Formular. Se utilizează în procedura de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii.


Notificare pentru nedepunerea formularului 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit" (OPANAF 2902/2016). Formular. În cazul în care persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere la sfârșitul unui an fiscal nu au depus formularul 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit", organul fiscal va proceda la notificarea acestora.


Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene (OPANAF 2809/2016). Formular. Se întocmește de către compartimentul de specialitate pe baza referatului de analiză, în care se consemnează rezultatul analizei efectuate în vederea soluționării cererii de rambursare.


Decizie privind stabilirea diferențelor de taxă pe valoarea adăugată rambursată în condițiile art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (OPANAF 2809/2016). Formular. Se întocmește de compartimentul de specialitate dacă cererea de rambursare depusă înainte de rectificarea sumei TVA a fost deja soluționată (suma TVA a fost rambursată) și, ca urmare a rectificării sumei rambursate, rezultă o sumă de rambursat mai mică decât suma deja rambursată.


Evidența cererilor de rambursare a TVA (OPANAF 2809/2016). Formular. Compartimentul de specialitate înregistrează cererile completate în Registrul de evidență a cererilor de rambursare, organizat electronic.


Cerere de informații suplimentare / Cerere de alte informații suplimentare (OPANAF 2809/2016). Formular. În cazul în care compartimentul de specialitate consideră că persoana impozabilă nestabilită în România, stabilită în alt stat membru al Uniunii Europene nu furnizează toate informațiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare de TVA în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia, poate cere, pe cale electronică, informații suplimentare de la solicitant.


Cerere de informații suplimentare / Cerere de alte informații suplimentare (OPANAF 2809/2016). Formular. În cazul în care compartimentul de specialitate consideră că persoana impozabilă nestabilită în România, stabilită în alt stat membru al Uniunii Europene nu furnizează toate informațiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare de TVA în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia, poate cere, pe cale electronică, informații suplimentare de la autoritățile competente din statul membru în care este stabilit solicitantul.


Cerere de informații suplimentare / Cerere de alte informații suplimentare (OPANAF 2809/2016). Formular. În cazul în care compartimentul de specialitate consideră că persoana impozabilă nestabilită în România, stabilită în alt stat membru al Uniunii Europene nu furnizează toate informațiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare de TVA în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia, poate cere informații suplimentare de la o altă sursă decât solicitantul sau o autoritatea competentă din statul membru în care acesta este stabilit.


Referat pentru analiză documentară (OPANAF 2809/2016). Formular. Se întocmește de compartimentul de specialitate în cazul în care, pe parcursul perioadei de rambursare, solicitantul a fost înregistrat în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, propunându-se respingerea rambursării TVA.


Decizie de aprobare a evidenței operative (OPANAF 2759/2016) . Formular. Se utilizează în procedurile vamale aplicabile în zonele libere situate pe teritoriul vamal al României.


Cerere de înregistrare a depozitului(elor) utilizat(e) la depozitarea mărfurilor într-o zonă liberă (OPANAF 2759/2016) . Formular. Se utilizează în procedurile vamale aplicabile în zonele libere situate pe teritoriul vamal al României.


Cerere de aprobare pentru efectuarea de construcții în zona liberă (OPANAF 2759/2016) . Formular. Se utilizează în procedurile vamale aplicabile în zonele libere situate pe teritoriul vamal al României.


Aprobare de construire în zona liberă ... (OPANAF 2759/2016) . Formular. Se utilizează în procedurile vamale aplicabile în zonele libere situate pe teritoriul vamal al României.


Cerere pentru acordarea autorizației de import cu scutire de taxe vamale pentru materiale educaționale, științifice și culturale; instrumente și aparate științifice - art. 43 - 50 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului și art. 2 - 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1225/2011 al Comisiei (OPANAF 2554/2016). Formular. Organizațiile sau instituțiile interesate depun cererile de autorizare la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială își au sediul, semnate de reprezentantul legal.


Decizia de autorizare de import cu scutire de taxe vamale (OPANAF 2554/2016). Formular. În urma analizării cererii și a documentelor însoțitoare, în situația în care condițiile legale sunt îndeplinite și solicitantul nu înregistrează obligații fiscale și vamale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, comisiile constituite la nivelul direcțiilor generale regionale emit decizia de autorizare.


Referat justificativ al dispunerii măsurilor asigurătorii (OPANAF 2546/2016). Formular. Se întocmește de către organul fiscal competent și stă la baza emiterii Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii.


Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii (OPANAF 2546/2016). Formular. Se întocmește de către organul fiscal competent, când există pericolul ca debitorul sau persoanele care răspund în solidar cu acesta, să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.


Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii (OPANAF 2546/2016). Formular. Se întocmește de către organul fiscal competent care a instituit măsurile asigurătorii și stă la baza emiterii Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii.


Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii (OPANAF 2546/2016). Formular. Se întocmește de către organul fiscal competent care a instituit măsurile asigurătorii, când există motive de prelungire a valabilității acestora, în situația în care nu au fost sesizate organele de urmărire penală, pe numele debitorului sau a persoanelor care răspund în solidar cu acesta, după caz, nu a fost emis și comunicat titlul de creanță sau decizia de atragere a răspunderii solidare.


Referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii (OPANAF 2546/2016). Formular. Se întocmește de organul fiscal competent și stă la baza emiterii Deciziei de ridicare a măsurilor asigurătorii.


Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii (OPANAF 2546/2016). Formular. Se întocmește de către organul fiscal competent care a dispus măsura asigurătorie.


Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..., pentru persoane juridice rezidente în România (OMFP 583/2016). Formular. Se utilizează de către persoanele juridice rezidente în România pentru solicitarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea convenției/acordului de evitare a dublei impuneri.


Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..., pentru persoane juridice rezidente în România (OMFP 583/2016). Formular. Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, urmare cererii de mai sus.


Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..., pentru persoane fizice rezidente în România (OMFP 583/2016). Formular. Se utilizează de către persoanele fizice rezidente în România pentru solicitarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea convenției/acordului de evitare a dublei impuneri.


Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..., pentru persoane fizice rezidente în România (OMFP 583/2016). Formular. Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, urmare cererii de mai sus.


Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..., pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă (OMFP 583/2016). Formular. Se utilizează de către persoanele fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă pentru solicitarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea convenției/acordului de evitare a dublei impuneri.


Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..., pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă (OMFP 583/2016). Formular. Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, urmare cererii de mai sus.


Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ........., pentru persoane rezidente în România (OMFP 583/2016). Formular. Se utilizează de către persoanele rezidente în România pentru solicitarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea convenției/acordului de evitare a dublei impuneri.


Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..., pentru persoane rezidente în România (OMFP 583/2016). Formular. Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, urmare cererii de mai sus.


Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (OMFP 583/2016). Formular. Se utilizează de către persoanele juridice străine pentru solicitarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România.


Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (OMFP 583/2016). Formular. Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, urmare cererii de mai sus.


Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (OMFP 583/2016). Formular. Se utilizează de către persoanele fizice nerezidente pentru solicitarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România.


Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (OMFP 583/2016). Formular. Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, urmare cererii de mai sus.


Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine (OMFP 583/2016). Formular. Se utilizează de către persoanele juridice nerezidente pentru solicitarea certificatului privind atestarea privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat.


Certificat privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine (OMFP 583/2016). Formular. Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, urmare cererii de mai sus.


Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dobânzi și redevențe efectuate de o societate rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o societate asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii Europene (OMFP 583/2016). Formular. Declarația se completează pentru a se obține exceptarea de la impozitare a plăților de dobânzi și redevențe ce provin din România, cu condiția ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevențelor să fie o societate rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene.


Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene (OMFP 583/2016). Formular. Dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene sunt scutite de impozit dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întrunește cumulativ condițiile indicate în formular.


Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug) (OMFP 517/2016, OMFP 2744/2017). Formular. Se depune de entitățile publice la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care acestea își au deschise conturile de cheltuieli bugetare în vederea obținerii accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare - Forexebug, prin intermediul "Punctului Unic de Acces". Cererea trebuie însoțită de fișierul ce conține certificatul digital calificat exportat, salvat pe suport electronic și copia actului de identitate al persoanei pentru care se solicită înrolarea.


Referat de analiză pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (OPANAF 2037/2016) Formular. Se întocmește de compartimentul de specialitate umare depunerii de către contribuabil a cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (formularul 306). Prin acest referat se propune aprobarea sau respingerea cererii.


Decizie privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată (OPANAF 2037/2016). Formular. Se emite de compartimentul de specialitate în baza referatului de analiză pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.


Borderou privind distribuirea către unitățile administrativ-teritoriale a sumei de ..., reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun al MFP 1022/2016 și MJ 2562/2016). Formular.


Situația centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităților administrativ-teritoriale în contul 21.A.03.18.00 - Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun al MFP 1022/2016 și MJ 2562/2016). Formular.


ACORD al contribuabilului pentru depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală de către o altă persoană (OPANAF 3654/2015) Formular.


Certificat de atestare fiscală (OPANAF 3654/2015) Formular. Se eliberează de organul fiscal central ca urmare a solicitării contribuabilului.


Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală (OPANAF 3654/2015) Formular.


Certificat de obligații bugetare (OPANAF 3654/2015) Formular. Se eliberează de organul fiscal ca urmare a solicitării unei instituții publice implicate în procesul de privatizare.


Declarație de patrimoniu și venituri (OPANAF 3704/2015). Formular / Formular editabil. Persoana fizică supusă verificării situației fiscale personale are obligația de a depune o declarație de patrimoniu și venituri la solicitarea organului fiscal. În situația în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare, declarația se depune în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului; în situația în care solicitarea are loc pe perioada verificării, declarația se depune în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării.


Proces-Verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (OPANAF 3602/2015) Formular. Este utilizat de personalul cu atribuții de control împuternicit de ANAF. Formularele sunt înseriate și numerotate.


Decizie privind respingerea solicitării de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată (OPANAF 3604/2015) Formular. Se eliberează de organul fiscal ca urmare a solicitării de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată.


Certificat de înregistrare în scopuri de TVA (OPANAF 3698/2015) Formular.


Certificat de înregistrare fiscală (OPANAF 3698/2015) Formular.


Decizie de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal (OPANAF 3845/2015). Formular. Se emite de organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul și-a stabilit domiciliul fiscal, urmare a depunerii formularului 050 "Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului" de către acesta.


Decizie de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului (OPANAF 3845/2015). Formular. Se emite de organul fiscal în cazul în care contribuabilul căruia i-a fost transmisă notificarea privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal nu s-a prezentat la sediul organului fiscal pentru lămurirea situației.


Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului (OPANAF 3845/2015). Formular. Se transmite de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul și-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal.


Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului (OPANAF 3845/2015). Formular. Se transmite de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul și-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal.


Decizie de declarare în inactivitate (OPANAF 3846/2015). Formular.


Decizie de reactivare (OPANAF 3846/2015) Formular.


Decizie de îndreptare a erorii materiale (OPANAF 3846/2015) Formular.


Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale (OPANAF 3846/2015) Formular.


Notificare privind îndeplinirea condițiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) și lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 3846/2015, OPANAF 3289/2017). Formular.


Notificare privind neconcordanțe între documentele furnizate și evidența fiscală (OPANAF 3846/2015, OPANAF 3289/2017). Formular.


Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit.b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecție fiscală (OPANAF 3846/2015, OPANAF 3289/2017). Formular.


Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit.b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcția generală antifraudă fiscală (OPANAF 3846/2015, OPANAF 3289/2017). Formular.


Înștiințare privind constatarea situațiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d) - g) din Codul de procedură fiscală, de către organele de inspecție fiscală (OPANAF 3846/2015). Formular.


Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală /de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele cu atribuții de executare silită (OPANAF 3846/2015, OPANAF 3289/2017). Formular.


Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 727/2016) Formular.


Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 27/2016) Formular.


Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 727/2016) Formular.


Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (OPANAF 352/2022) Formular


Notificare privind prelungirea termenului de soluționare a decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare (OPANAF 352/2022) Formular


Decizie privind încheierea procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare pentru contribuabilii pentru care organul fiscal competent a anulat din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (11) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 352/2022) Formular

Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale (OPANAF 3706/2015) Formular. Reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecție fiscală în aplicarea prevederilor legale pentru comunicarea rezultatelor inspecțiilor fiscale atât la persoane juridice, cât și la persoane fizice, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.


Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale (OPANAF 3707/2015) Formular. Reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecție fiscală în aplicarea prevederilor legale pentru comunicarea rezultatelor inspecțiilor fiscale atât la persoane juridice, cât și la persoane fizice, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.


Decizie de impunere provizorie privind obligațiile fiscale principale (OPANAF 3708/2015) Formular. Se emite la cererea contribuabilului/plătitorului verificat, persoană fizică sau juridică, în scopul plății obligațiilor fiscale principale suplimentare aferente unei perioade, pentru unul sau mai multe tipuri de obligații fiscale verificate, stabilite de organele de inspecție, anterior întocmirii raportului de inspecție fiscală și emiterii în baza constatărilor înscrise în acesta a actului administrativ fiscal.


Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice (OPANAF 3709/2015) Formular. Reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecție fiscală pentru stabilirea obligațiilor fiscale suplimentare principale aferente diferențelor de baze de impozitare constatate, precum și pentru soluționarea cu inspecție fiscală anticipată a decontului de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opțiune de rambursare, în situația în care suma aprobată la rambursare diferă de cea solicitată.


Raportul de inspecție fiscală întocmit la persoane juridice (OPANAF 3710/2015) Formular. Raportul de inspecție fiscală se întocmește de echipa de inspecție fiscală pentru consemnarea constatărilor cu privire la stabilirea situației de fapt fiscale și a consecințelor fiscale, indiferent dacă se modifică sau nu baza de impozitare și/sau se stabilesc sau nu diferențe de obligații fiscale principale în cadrul unei inspecții fiscale generale sau parțiale la persoane juridice.


Aviz de inspecție fiscală (OPANAF 3711/2015) Formular. Reprezintă documentul prin care organele de inspecție fiscală înștiințează contribuabilul/pătitorul în legătură cu inspecția fiscală care urmează să se efectueze la acesta.


Ordin de serviciu nr... (OPANAF 3711/2015) Formular. Reprezintă documentul prin care organele de inspecție fiscală sunt împuternicite să efectueze inspecție fiscală generală/parțială/control inopinat/control încrucișat/constatare la fața locului la contribuabilul/plătitorul nominalizat.


Notă explicativă (OPANAF 3711/2015) Formular. Reprezintă documentul prin care organele de inspecție fiscală, pot solicita explicații scrise, reprezentantului legal sau împuternicitului contribuabilului/plătitorului sau altor persoane, care să contribuie la clarificarea/stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influența inspecția fiscală. Solicitarea de explicații scrise se va face în timpul inspecției fiscale/controlului inopinat/incrucișat/constatării la fața locului, ori de câte ori acestea sunt necesare pentru clarificarea și definitivarea constatărilor privind situația fiscală a contribuabililor.


Invitație (OPANAF 3711/2015) Formular. Reprezintă documentul prin care un contribuabil este solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecție fiscală în vederea efectuării/ stabilirii condițiilor de efectuare a unei acțiuni în conformitate cu prevederile art. 56, 64, 65, 113, 134 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de porcedură fiscală.


Proces-verbal (OPANAF 3711/2015) Formular. Procesul-verbal reprezintă actul de control care se întocmește de către organele de inspecție fiscală în cazul efectuării, în condițiile legii, a unei constatări la fața locului precum și în cazul controlului inopinat/încrucișat, potrivit prevederilor art. 65 și ale art. 135 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sau pentru consemnarea unor fapte, în timpul inspecției fiscale, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, potrivit prevederilor art.132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Procesul- verbal se întocmește și în cazul în care contribuabilul/ plătitorul nu ține sau nu prezintă organului de inspecție fiscală registrul unic de control, pentru consemnarea datei de începere a inspecției fiscale, conform prevederilor art.123 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și se înregistrează la registratura contribuabilului/plătitorului, după caz. Procesul verbal se poate încheia și în alte situații prevăzute de lege, inclusiv pe durata efectuării unei inspecții fiscale.


Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri (OPANAF 3711/2015) Formular. Se completează de către organele de inspecție fiscală, în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală/control inopinat/încrucușat/constatare la fața locului cu ocazia ridicării/restituirii de documente, acte, înscrisuri, registre și documente financiar-contabile, în original sau copii ale acestor documente.


Proces-verbal de sigilare/desigilare (OPANAF 3711/2015) Formular. Se întocmește de către organele de inspecție fiscală în cadrul unei inspecții fiscale/control inopinat/încrucișat/constatare la fața locului, în situațiile în care există indicii că în locurile de producție, depozitare, comercializare se găsesc bunuri sau produse a căror proveniență nu este legală sau a căror fabricație este interzisă de lege sau se produce fără autorizație, iar acțiunea de inspecție fiscală/control nu poate fi finalizată, urmând a fi continuată în ziua lucrătoare următoare, în vederea conservării probelor constatate.


Declarație (OPANAF 3711/2015) Formular. Se întocmește și semnează de către administratorul sau împuternicitul legal al societății, la finalizarea inspecției fiscale, în baza prevederilor art. 118 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.


Proces-verbal de prelevare probe (OPANAF 3711/2015) Formular. Reprezintă documentul prin care organele de inspecție fiscală sunt împuternicite să preleveze probe de banderole sau timbre și să consemneze toate informațiile legate de acestea. Se completează de echipa de inspecție fiscală cu ocazia acțiunilor de control.


Somație (OPANAF 3711/2015) Formular. Reprezintă documentul prin care un contribuabil este somat să se prezinte la sediul organului de inspecție fiscală în vederea efectuării unei acțiuni în conformitate cu prevederile art. 56, 64, 65, 113, 134 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de porcedură fiscală. Se întocmește în cazurile când contribuabilul/plătitorul nu a dat curs invitației organului de inspecție fiscală/control pentru efectuarea inspecției fiscale/ controlul inopinat/încrucișat/constatarea la fața locului sau refuză să pună la dispoziția organelor de inspecție fiscală documentele și înscrisurile necesare efectuării/ continuării acțiunii de inspecției fiscale/controlul inopinat/încrucișat/constatarea la fața locului și există indicii rezonabile conform cărora contribuabilul/plătitorul refuză nejustificat să prezinte documentele legale și bunurile din patrimoniu necesare pentru stabilirea situației fiscale de fapt, în scopul împedicării verificărilor fiscale. Se întocmește de către echipa desemnată pentru efectuarea inspecției fiscale/ controlul inopinat/încrucișat/constatarea la fața locului.


Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate (OPANAF 3737/2015) Formular. Reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecție fiscală pentru ajustarea/estimarea venitului sau cheltuielii unei persoane române afiliate participante la o tranzacție, alta decât cea la care a fost efectuată o inspecție fiscală.


Decizie de impunere privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane fizice (OPANAF 3771/2015) Formular. Este actul administrativ fiscal emis de organele de inspecție fiscală în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea impozitului pe venit și/sau a contribuțiilor sociale, aferente diferențelor bazelor de impozitare, datorate de persoana fizică în calitatea sa de contribuabil la sistemul public de pensii și la cel de asigurări sociale de sănătate. Se va completa la încheierea unei inspecții fiscale generale sau parțiale, ca urmare a constatării de diferențe de baze de impozitare stabilite suplimentar, pentru impozitul pe venit și/sau contribuțiile sociale aferente, înscrise în Raportul de inspecție fiscală.


Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane fizice (OPANAF 3771/2015) Formular. Se completează la încheierea unei inspecții fiscale generale sau parțiale, ca urmare a stabilirii de obligații fiscale suplimentare principale aferente diferențelor de baze de impozitare (cu excepția impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoana fizică în calitatea sa de contribuabil la sistemul public de pensii și la cel de asigurări sociale de sănătate), constatate și înscrise în raportul de inspecție fiscală, întocmit la încheierea acesteia.


Raportului de inspecție fiscală întocmit la persoane fizice (OPANAF 3772/2015) Formular. Se întocmește de echipa de inspecție fiscală pentru consemnarea constatărilor cu privire la stabilirea situației de fapt fiscale și a consecințelor fiscale, indiferent dacă se modifică sau nu baza de impozitare și/sau se stabilesc sau nu obligații fiscale principale în cadrul unei inspecții fiscale generale sau parțiale efectuate la contribuabili/plătitori persoane fizice.


Dispoziție privind măsurile stabilite de organele de inspecție fiscală (OPANAF 3833/2015) Formular. Este actul administrativ emis de organele de inspecție fiscală, în aplicarea prevederilor legale, privind obligativitatea contribuabililor de a îndeplini măsurile stabilite. Nu cuprinde măsuri referitoare la sumele pe care contribuabilii/plătitorii le datorează bugetului general consolidat al statului. Formularul se întocmește în timpul sau ca urmare a finalizării unei inspecții fiscale generale sau parțiale, a unui control inopinat sau a unei constatări la fața locului, în cazul în care organele de inspecție fiscală stabilesc măsuri în sarcina contribuabilului/plătitorului.


Proces-verbal (OPANAF 3838/2015) Formular. Reprezintă actul de control bilateral care se întocmește de către inspectorii antifraudă cu ocazia controlului operativ și inopinat, pentru constatarea unor situații faptice și documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum și pentru constatarea unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal și vamal și pentru stabilirea implicațiilor fiscale ale acestora.


Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri (OPANAF 3838/2015) Formular. Se completează de către inspectorii antifraudă cu ocazia ridicării/restituirii de înscrisuri, indiferent de mediul în care sunt stocate, în condițiile legii.


Proces-verbal de sigilare/desigilare (OPANAF 3838/2015) Formular. Se întocmește de către inspectorii antifraudă când există indicii conform cărora în locurile de producție, depozitare, comercializare sau pe timpul transportului se găsesc bunuri sau produse a căror proveniență nu este legală sau a căror fabricație este interzisă de lege sau se produc fără autorizație, iar acțiunea de control nu poate fi finalizată, urmând a fi continuată ulterior, când există posibilitatea ca documentele, înscrisurile, bunurile necesare efectuării controlului să fie sustrase, distruse ori nu se poate face un inventar al acestora în vederea ridicării/reținerii acestora, în activitățile de monitorizare a transporturilor de bunuri și în alte cazuri în care se impune sigilarea, în condițiile legii.


Invitație (OPANAF 3838/2015) Formular. Reprezintă documentul prin care un contribuabil este invitat și îi sunt solicitate lămuriri/înscrisuri de către inspectorii antifraudă, la sediul acestora, în situațiile în care se impune efectuarea/continuarea controlului ori controlul nu a putut fi efectuat la sediul social, domiciliul fiscal sau un sediu secundar al contribuabilului și nici într-un loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.


Notă explicativă (OPANAF 3838/2015) Formular. Este documentul prin care inspectorii antifraudă solicită explicații scrise reprezentantului contribuabilului, oricărui angajat al acestuia sau oricărei persoane implicate în săvârșirea faptelor constatate, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influența constatările sau pentru clarificarea unor cauze și/sau împrejurări.


Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.310 din Codul fiscal (OPANAF 631/2016, OPANAF 3698/2016) Formular.


Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal (OPANAF 631/2016, OPANAF 3698/2016, OPANAF 1888/2019 ) Formular.


Cerere de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată (OPANAF 1767/2021) Formular.Se transmite de contribuabili către organul fiscal central competent pentru a fi utilizată în cadrul procedurii de eşalonare la plată.


Decizie de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de respingere a cererii de ... (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale (OPANAF 90/2016) Formular. Se completează și se anexează cererii de acordare a eșalonării la plată.


Situație privind indicatorii orientativi și alte informații (OPANAF 90/2016) Formular. Se completează și se anexează cererii de acordare a eșalonării la plată.


Referat (OPANAF 90/2016) Formular. Se întocmește de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie prin care se ia act de retragerea cererii ... (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Certificat de atestare fiscală (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Certificat de atestare fiscală pentru contribuabilii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Proces-Verbal de punere de acord (OPANAF 90/2016) Formular. Se întocmește de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Referat "A" (OPANAF 90/2016) Formular. Se întocmește de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Acord de principiu (OPANAF 90/2016) Formular. Se întocmește de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Înștiințare privind stabilirea valorii garanției în vederea înlocuirii sau redimensionării acesteia (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Referat "B" (OPANAF 90/2016) Formular. Se întocmește de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și/sau penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de anulare a penalităților de întârziere amânate la plată (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de reducere a penalităților de nedeclarare amânate la plată (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de pierdere a valabilității amânării la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de menținere a valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de menținere a valabilității amânării la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Înștiințare de plată (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de desființare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de desființare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Înștiințare privind diminuarea sumelor eșalonate la plată (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Înștiințare privind diminuarea sumelor amânate la plată (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de anulare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de anulare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare (OPANAF 90/2016) Formular. Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Evidența cererilor de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule (OPANAF 370/2016) Formular.


Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule (OPANAF 370/2016) Formular. Se depune la organul fiscal competent de către persoanele fizice sau juridice care solicită stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu.


Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing (OPANAF 370/2016) Formular. Se completează pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing. Se depune la organul fiscal competent în format electronic, însoțită de formularul editat.


Referat privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule (OPANAF 370/2016) Formular. Se emite de compartimentul de specialitate, pe baza documentelor depuse de contribuabil și a elementelor prevăzute de OUG 9/2013 și de normele metodologice.


Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule (OPANAF 370/2016) Formular. Este întocmită de compartimentul de specialitate pe baza referatului privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.


Decizie privind stabilirea diferențelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule (OPANAF 370/2016) Formular.


Document de restituire a TVA cumpărătorilor nestabiliți în Uniunea Europeană (OMFP 101/2016) Formular.


Cerere de autorizare a magazinelor pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliți în Uniunea Europeană, precum și pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări (OMFP 101/2016) Formular. Se depune de societățile care solicită acordarea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliți în Uniunea Europeană.


Autorizație (OMFP 101/2016) Formular. Prin această autorizație, organele fiscale competente acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliți în Uniunea Europeană, precum și pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări magazinelor pentru vânzarea de bunuri, urmare depunerii cererii de mai sus.


Decizie de reverificare (OPANAF 825/2016) Formular. Este actul administrativ care are ca obiect dispunerea reverificării unei anumite perioade, în baza art. 128 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, de către conducătorul structurii de inspecție fiscală, ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influențează rezultatele acestora. Se completează în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 128 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza unor informații, documente sau alte înscrisuri obținute ca urmare a unor controale inopinate/controale încrucișate desfășurate la alți contribuabili/plătitori ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități publice ori obținute în orice mod de organele de inspecție, de natură să modifice rezultatele inspecției fiscale anterioare.


Referat privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu (OPANAF 889/2016) Formular. Referatul privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu prin care se propune aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu și în baza căruia se emite Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.


Notificare privind încetarea regimului de declarare derogatoriu (OPANAF 889/2016) Formular. Se comuică contribuabilului/plătitorului în situația în care, în perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neîndeplinirea condițiilor și contribuabilul/plătitorul va reintra în regimul normal de declarare.


Referat privind impunerea din oficiu (OPANAF 962/2016) Formular. Se întocmește de compartimentul de specialitate al organului fiscal, consemnându-se elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și rezultatul constatărilor efectuate în scopul stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor.


Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (OPANAF 1094/2016) Formular. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul și la stabilirea sancțiunilor prevăzute de lege. Se întocmește în 3 exemplare de agentul constatator.


ANEXĂ la Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice (OMFP 94/2016) Formular.


ANEXĂ la Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice (OMFP 94/2016) Formular.


ANEXĂ la Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice (OMFP 94/2016). Formular.


ANEXĂ la Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice (OMFP 94/2016) Formular.


Solicitare de verificare ulterioară a dovezilor de origine și a certificatelor A.TR. (OPANAF 1190/2016) Formular. Verificarea ulterioară a dovezilor de origine care acoperă mărfuri importate în România se solicită de structurile de specialitate din Direcția Generală a Vămilor, de direcțiile regionale vamale sau de birourile vamale atunci când există dubii rezonabile sau prin sondaj. În acest scop, dovada de origine se transmite la Direcția Generală a Vămilor, în vederea retransmiterii acesteia spre verificare administrațiilor competente.


Cerere de eliberare a autorizației de "exportator autorizat" (OPANAF 1191/2016). Formular. Se depune exportatorii care solicită să facă dovada originii în procedură simplificată prin întocmirea declarației de origine, a declarației pe factură sau a declarației pe factură EUR-MED, depun la direcția regională vamală în a cărei rază teritorială de competență se află sediul lor principal, în vederea autorizării.


Autorizație (OPANAF 1191/2016). Formular. Direcția regională vamală analizează cererea de eliberare a autorizației de "exportator autorizat" depusă și eliberează autorizația de "exportator autorizat".


Notificare privind emiterea deciziei de utilizare prelungită a deciziei privind IOO (OPANAF 1192/2016). Formular. În cazul în care Direcția Generală a Vămilor decide să acorde o perioadă de utilizare prelungită a unei decizii privind IOO care a fost revocată sau care a încetat să mai fie valabilă, notifică titularului o nouă decizie de utilizare prelungită a deciziei privind IOO.


Notificare privind emiterea deciziei de utilizare prelungită a deciziei privind ITO (OPANAF 1193/2016). Formular. În cazul în care Direcția Generală a Vămilor decide să acorde o perioadă de utilizare prelungită a unei decizii privind ITO care a fost revocată sau care a încetat să mai fie valabilă, notifică titularului o nouă decizie de utilizare prelungită a deciziei privind ITO.


Notificare de reexport (OPANAF 1196/2016). Formular. Se utilizează în situațiile în care mărfurile neunionale sunt reexportate direct dintr-o zonă liberă sau dintr-un depozit temporar și pentru care nu se depune o declarație de reexport sau o declarație sumară de ieșire, conform art. 274 din Codul vamal al Uniunii Europene.


Lista de verificare (OPANAF 1486/2016). Formular. Se utilizează de echipa de audit în cazul solicitărilor de acordare a statutului de operator economic autorizat (AEO).


Planul de audit (OPANAF 1486/2016). Formular. Se utilizează de echipa de audit în cazul solicitărilor de acordare a statutului de operator economic autorizat (AEO).


Raportul de audit (OPANAF 1486/2016). Formular. Se întomește de echipa de audit în cazul solicitărilor de acordare a statutului de operator economic autorizat (AEO).


Registrul de evidență a autorizațiilor AEO (OPANAF 1486/2016). Formular.


Referat (OPANAF 1503/2016). Formular. Se întocmește de compartimentul de specialitate, propunându-se, pentru toți contribuabilii selectați, radierea din oficiu, a înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.


Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 1503/2016). Formular. Se întocmește de compartimentul de specialitate în cazul radierii din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.


Înștiințare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 1503/2016). Formular. Pentru persoanele impozabile scoase, la cerere, din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate întocmește și comunică Înștiințarea privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.


Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 1503/2016). Formular. Se întocmește de compartimentul de specialitate, la cererea persoanei impozabile sau din oficiu, când se constată că persoana impozabilă a fost radiată din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, ca urmare a unei erori, ori persoana impozabilă a fost radiată din registru cu altă dată decât cea corectă.


Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat (OPANAF 1510/2016). Formular. Se depune de către contribuabilii ce doresc autorizarea activității de comercializare a tutunului brut și/sau a tutunului parțial prelucrat. Se depune la biroul vamal de interior/biroul vamal de frontieră în raza căruia își are sediul social contribuabilul solicitant ori, după caz, la Serviciul autorizări din cadrul Direcției Generale a Vămilor, pentru operatorii economici mari contribuabili.


Autorizație de operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat (OPANAF 1510/2016). Formular. Se emite de autoritatea vamală teritorială în cazul aprobării cererii de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat.


Evidența cererilor de restituire a TVA (OPANAF 1559/2016). Formular. Compartimentul cu atribuții în domeniul soluționării cererilor de restituire a TVA înregistrează aceste cereri într-o evidență specială.


Referat pentru analiză documentară (OPANAF 1559/2016). Formular. Se întocmește de departamentul de specialitate, urmare analizei cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată și a documentației depuse de solicitant.


Decizie de restituire a taxei pe valoarea adăugată (OPANAF 1559/2016). Formular. Se întocmește pe baza constatărilor cuprinse în Referatul pentru analiză documentară.


Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și de comercializare în sistem angro de produse energetice (OPANAF 3236/2018). Formular. Se depune de operatorii economici care doresc înregistrarea activității de distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice, pentru fiecare depozit angro.


Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem en detail de produse energetice (OPANAF 3236/2018). Formular. Se depune de operatorii economici care doresc înregistrarea activității de distribuție și comercializare în sistem en detail de produse energetice, pentru fiecare unitate de comercializare.


Atestat de înregistrare pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice (OPANAF 3236/2018). Formular. Se emite de autoritatea competentă în cazul în care cererea de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice este aprobată.


Atestat de înregistrare pentru comercializare în sistem en detail de produse energetice (OPANAF 3236/2018). Formular. Se emite de autoritatea competentă în cazul în care cererea de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem en detail de produse energetice este eprobată.


Cerere pentru constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor produse de calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale (OPANAF 1863/2016). Formular. Se depune de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantațiilor ori a rodului viilor, plantațiilor pomicole, de hamei și de arbuști fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor și familiilor de albine. În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează și certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în care se precizează că pieirea s-a datorat efectelor produse ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale (îngheț, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă și inundații, precum și epizootii ce afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animalele deținute).


Proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor (OPANAF 1863/2016). Formular. Se întocmește de comisia formată dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, un delegat din partea Administrației Naționale de Meteorologie, un specialist al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și un reprezentant al direcției generale regionale a finanțelor publice teritoriale din cadrul ANAF, după constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor produse de calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale.


Cerere privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit (OPANAF 1863/2016). Formular. Se depune la organul fiscal central competent de către persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică pentru a solicita reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit.


Referat privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit (OPANAF 1863/2016). Formular. Se întomește de organul fiscal, urmare primirii cererii privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit și a analizei documentelor prezentate.


Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit (OPANAF 1863/2016). Formular. Se întomește de organul fiscal, în situația în care, urmare primirii cererii privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit și a analizei documentelor prezentate se constată că nu sunt îndeplinite condițiile, și anume, pierderea nu afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale sau din animalele deținute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale.


Declarație–angajament (OPANAF 1887/2016). Formular. Se anexează la cererea scrisă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa 12 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei, pentru obținerea autorizației de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declarații simplificate.


Notificare de prezentare/informare de încărcare (OPANAF 1887/2016). Formular. În cazul în care sistemul informatic vamal al autorității vamale sau al titularului autorizației nu funcționează, notificarea de prezentare se transmite biroului vamal prin fax, pe cale electronică sau în orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu titularul, imediat după sosirea efectivă a mijlocului de transport, atunci când aceasta are loc în timpul orelor de program al biroului vamal.


Proces–verbal (OPANAF 1887/2016). Formular. Sigiliile vamale se predau pe baza procesului–verbal de predare–primire.


Cerere de solicitare a autorizației pentru emiterea titlurilor de garanție izolată (OPANAF 1889/2016). Formular–model. Cererea de solicitare a autorizației pentru emiterea titlurilor de garanție izolată se întocmește în scris de către operatorul economic și conține informațiile din acest model.


Autorizație pentru emiterea titlurilor de garanție izolată nr. ROANV003 .../data ... (OPANAF 1889/2016). Formular–model. Se eliberează de către Direcția Generală a Vămilor, după constituirea garanției de către operatorul economic.


Cerere de solicitare a autorizației de utilizare a garanției globale/exonerării de garanție (OPANAF 1889/2016). Formular–model. Cererea de autorizare pentru utilizarea garanției globale/exonerării de garanție se întocmește în scris de către operatorul economic și conține informațiile din acest model.


Situația operațiunilor de tranzit unional/comun efectuate în cele 12 luni precedente și Situația operațiunilor de tranzit unional/comun estimate a fi efectuate, prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. h) și i) din Normele tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanție izolată, utilizarea garanției globale și a exonerării de garanție în cadrul regimului de tranzit unional/comun, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.889/2016 (OPANAF 1889/2016). Formular. Însoțește cererea de solicitare a autorizației de utilizare a garanției globale/exonerării de garanție.


Informații și documente doveditoare privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 84 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, în vederea respectării criteriilor stabilite la art. 95 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii privind solvabilitatea financiară și nivelul ridicat de control al operațiunilor și fluxului mărfurilor (OPANAF 1889/2016). Formular. Însoțește cererea de solicitare a autorizației de utilizare a garanției globale/exonerării de garanție.


Autorizație pentru utilizarea garanției globale/exonerării de garanție în tranzitul unional/comun nr. ROCGUANV003 .../data ... (OPANAF 1889/2016). Formular. Se eliberează de către Direcția Generală a Vămilor cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) din Codul vamal al Uniunii.


Model de scrisoare de informare a titularului regimului (OPANAF 1893/2016). Formular.


TC 21 – Cerere de control ulterior (OPANAF 1893/2016). Formular. Dacă biroul centralizator are suspiciuni în ceea ce privește autenticitatea dovezilor prezentate de titularul regimului sau corectitudinea datelor înscrise în acestea, inițiază controlul ulterior al acestora adresând această cerere biroului de destinație.


TC 20 – Aviz de cercetare (OPANAF 1893/2016). Formular. În cazul în care titularul regimului nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit biroul de plecare declanșează procedura de cercetare transmițând biroului de destinație avizul de cercetare.


TC21A – Cerere de control ulterior (OPANAF 1893/2016). Formular. Atunci când compania aeriană nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit, biroul de plecare solicită biroului centralizator declanșarea procedurii de cercetare.


Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii (OPANAF 1929/2016). Formular. Se întocmește de către organul de control/organul de executare, după caz, și stă la baza emiterii Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii.


Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii (OPANAF 1929/2016). Formular. Se întocmește de către organul de control/organul de executare, după caz, în cazuri excepționale, când s-a constatat existența unor motive ce conduc la prelungirea termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii.


Notificare pentru soluționarea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2011/2016). Formular. Se întocmește de către compartimentul de specialitate în cazul în care cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare sau documentația anexată este incompletă ori incorectă, în vederea notificării contribuabilului.


Referat privind soluționarea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată depuse în temeiul art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2011/2016, OPANAF 3300/2017). Formular. În cazul în care cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și documentația prevăzută de lege sunt corecte și complete, compartimentul de specialitate, după efectuarea verificărilor și analizei prevăzute de procedură, întocmește referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA sau respingerea cererii de înregistrare.


Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2011/2016). Formular. Se emite de către compartimentul de specialitate în în baza referatului privind soluționarea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată depuse în temeiul art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare prin care se propune respingerea cererii de înregistrare.


Decizie privind respingerea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2011/2016, OPANAF 3300/2017). Formular. Se emite de către compartimentul de specialitate în în baza referatului privind soluționarea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată depuse în temeiul art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare prin care se propune înregistrarea în scopuri de TVA.


Referat (OPANAF 2012/2016). Formular. Compartimentul de specialitate întocmește referatul cu propunerile de înregistrare din oficiu sau anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA.


Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2012/2016). Formular. Când se constată că o persoană impozabilă îndeplinește condițiile pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 316 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (6) ori art. 317 alin. (1), după caz, din Codul fiscal, și nu a solicitat înregistrarea, organul fiscal notifică respectiva persoană în vederea înregistrării în scopuri de TVA.


Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2012/2016, OPANAF 2899/2017). Formular. Se întocmește de compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale, în baza datelor deținute, în cazul în care contribuabilul nu se prezintă în urma notificării privind înregistrarea din oficiu.


Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2012/2016, OPANAF 2899/2017). Formular. Se întocmește de compartimentul de specialitate după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate.


Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA (OPANAF 2012/2016, OPANAF 2899/2017). Formular. Se întocmește de compartimentul de specialitate când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA ca urmare a unei erori sau din eroare a fost anulată, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile.


Registrul simplificat de evidență pentru bunurile transportate prin servicii de curierat rapid (OPANAF 2066/2016). Formular. Trimiterile care intră sau ies din România, transportate prin serviciile de curierat rapid și care sunt supuse formalităților vamale se înscriu de către autoritatea vamală în Registrul simplificat de evidență pentru bunurile transportate prin servicii de curierat rapid.


Declarație vamală – curierat rapid (OPANAF 2066/2016). Formular. Se întocmește pentru trimiterile destinate persoanelor fizice ce au fiecare valoarea mai mare de 10 euro, inclusiv pe lot și pe declarant, și pentru trimiterile destinate persoanelor, altele decât persoanele fizice, ce au fiecare valoarea cuprinsă între 10 euro și 150 euro, inclusiv pe lot și pe declarant.


Borderou centralizator privind declarațiile vamale – curierat rapid (OPANAF 2066/2016). Formular. Se întocmește zilnic de biroul vamal, pentru toate declarațiile vamale – curierat rapid depuse în ziua respectivă în cadrul procesului de vămuire.


Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (OPANAF 2313/2016). Formular. Formularul are regim special și se tipărește prin unități specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.


Cerere privind desființarea Deciziei de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri (OPANAF 2731/2016). Formular. Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal și care, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 112/2016, au depus formularul "Declarație de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate" și cărora li s-a comunicat "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri" pot depune la organul fiscal competent această cerere în vederea desființării deciziei. Durată de completare: 2 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.


Registrul contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente (OPANAF 2994/2016). Formular. Organul fiscal central competent organizează evidența contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, într-un Registru al contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, care se conduce informatizat.


Cerere privind grupul fiscal unic (OPANAF 3006/2016; OPANAF 3480/2017). Formular. Se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează să fie tratate drept grup fiscal unic, potrivit art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), și pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare. Formularul de cerere se completează și pentru notificarea, potrivit legii, a organului fiscal cu privire la evenimentele apărute ulterior implementării grupului fiscal. Durată de completare: 6 minute. Motivul colectării informației: verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru implementarea grupului fiscal unic, precum și pentru administrarea fiscală a persoanelor impozabile care formează grupul fiscal unic.


Decizie privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic (OPANAF 3006/2016). Formular. Se întocmește de compartimentul de specialitate în cazul în care se propune respingerea cererii de implementare a grupului fiscal unic.


Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic (OPANAF 3006/2016). Formular. Se întocmește de compartimentul de specialitate în cazul în care se stabilesc modificări în cadrul unui grup fiscal unic.


Înștiințare privind schimbarea competenței de administrare, în cazul grupului fiscal unic (OPANAF 3006/2016; OPANAF 3480/2017). Formular. Se întocmește de compartimentul de specialitate, pentru fiecare membru al grupului fiscal.


Evidența grupurilor fiscale unice (OPANAF 3006/2016). Formular.


Notificare pentru soluționarea "Cererii privind grupul fiscal unic" (OPANAF 3006/2016). Formular. Se întocmește pentru a notifica persoana impozabilă desemnată ca reprezentant al grupului în cazul în care cererea sau documentația anexată sunt incomplete.


Referat privind soluționarea cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 3006/2016). Formular. Se întocmește de compartimentul de specialitate urmare depunerii cererii privind grupul fiscal unic.


Referat privind modificările survenite după implementarea grupului fiscal unic, notificate de către reprezentantul grupului sau constatate de organul fiscal, potrivit pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 3006/2016). Formular. Se întocmește de compartimentul de specialitate urmare depunerii cererii privind grupul fiscal unic (cerere de modificare).


Cerere pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar (OMFP 1265/2016). Formular. Prin această cerere persoanele care dispun de săli sau alte spații, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunți și botezuri, pentru operațiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligațiilor lor fiscale aprobarea unui alt plafon de încasări mai mare decât cel stabilit prin lege.


Situația încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni pentru contribuabilul ... (OMFP 1265/2016). Formular. În cazul organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioară de 12 luni, depun situația încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai puțin de 2 evenimente.


Decizie de aprobare a plafonului de încasări în numerar (OMFP 1265/2016). Formular. Se emite de către organul fiscal central competent în cazul în care se aprobă un alt plafon decât cel stabilit prin lege.


Decizie de respingere a cererii a plafonului de încasări în numerar (OMFP 1265/2016). Formular. Se emite de către organul fiscal central competent în cazul în care nu se justifică aprobarea cererii altui plafon decât cel stabilit prin lege sau când nu sunt depuse documentele necesare.


Decizie de reînnoire a plafonului de încasări în numerar (OMFP 1265/2016). Formular. Se emite de către organul fiscal central competent în cazul în care organizatorul depune cerere de reînnoire a plafonului de încasări în numerar.


Decizie de modificare a plafonului de încasări în numerar (OMFP 1265/2016). Formular. Dacă organizatorul apreciază că se impune modificarea plafonului aprobat de organul fiscal și depune cerere în acest sens, organul fiscal central competent emite această decizie în cazul în care cererea este admisă.


Decizie de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar (OMFP 1265/2016). Formular. Dacă organizatorul apreciază că se impune modificarea plafonului aprobat de organul fiscal și depune cerere în acest sens, organul fiscal central competent emite această decizie în cazul în care nu se admite cererea.


ANEXĂ la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal - Declarație informativă privind impozitul reținut pentru veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 1 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal - Notificare privind opțiunea de taxare a operațiunilor prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal - Notificare privind anularea opțiunii de taxare a operațiunilor prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 3 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal - Notificare privind opțiunea de taxare a operațiunilor prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal - Declarație-angajament - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 1 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria mică fabrică de bere/mică distilerie - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 3 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situația eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situația eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 5 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere privind înregistrarea operatorului economic autorizat pentru producție/achiziții intracomunitare/import/furnizare de: cărbune/lignit/cocs gaz natural/energie electrică - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 6 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 7 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație pentru înregistrarea micilor producători de vinuri liniștite - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 8 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație privind producția de vinuri liniștite realizată și comercializată în calitate de mic producător - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 9 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație privind achizițiile/livrările intracomunitare de vinuri liniștite efectuate în calitate de mic producător - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 10 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere pentru acordarea autorizației de antrepozit fiscal - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 11 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație privind media ponderată pentru produsul ... - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 12 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 13 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situașia privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 14 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situașia privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 15 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situașia privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 16 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situașia privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 17 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situașia privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 18 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere de autorizare - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 19 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situație centralizatoare privind achizițiile/importurile de produse accizabile - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 20 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere privind acordarea autorizației de importator autorizat/expeditor înregistrat - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 21 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situație centralizatoare privind livrările de produse accizabile - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 22 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație pe propria răspundere privind utilizarea produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (1) din Codul fiscal care nu se regăsesc la art. 355 alin. (2) din Codul fiscal, în unul dintre scopurile exceptate de la regimul de accizare prevăzute la art. 394 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) și e) din Codul fiscal și/sau utilizarea alcoolului etilic denaturat în unul dintre scopurile pentru care se acordă scutire indirectă de la plata accizelor prevăzute la art. 397 alin. (1) din Codul fiscal - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 221 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație pe propria răspundere privind utilizarea produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (2) din Codul fiscal care nu se regăsesc la art. 355 alin. (3) din Codul fiscal, în alte scopuri decât în calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 23 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Notificare privind utilizarea produselor energetice și energiei electrice în exceptare de la regimul de accizare potrivit art. 394 din Codul fiscal/în regim de scutire de la plata accizelor potrivit art. 399 din Codul fiscal - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 24 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere privind acordarea autorizației de utilizator final - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 25 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Autorizație de utilizator final - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 26 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situașie centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 27 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere de restituire a accizei în baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 28 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Certificat de scutire de accize - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 29 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 30 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Jurnal privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 31 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigație - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 32 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Jurnal privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigație - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 33 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Document administrativ de însoțire - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 34 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Document administrativ de însoțire în procedură alternativă - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 35 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Raport de primire - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 36 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Raport de export - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 37 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Document de însoțire pentru circulația intracomunitară a produselor accizabile deja eliberate pentru consum - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 38 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere privind acordarea autorizaŧiei de reprezentant fiscal - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 39 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere de restituire a accizelor în cazul vânzării la distanță - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 40 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Machetele timbrelor și banderolelor - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 41 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Nota de comandă pentru timbre/banderole - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 42 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Evidența achiziționării, utilizării, deteriorării, distrugerii și returnării marcajelor - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 43 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Evidența marcajelor deteriorate - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 44 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere pentru înregistrarea operatorilor economici comercianți de marcatori și coloranți prevăzuți la art. 426 și 429 din Codul fiscal (HG 1/2016, HG 47/2016). Formular.


ANEXA 45 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular.


Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie (OPANAF 816/2020) Formular. Declarația se depune de fiduciar, însoțită de o copie a contractului de fiducie, în termen de o lună de la data încheierii contractului. Durată de completare: 9 minute şi 43 de secunde. Motivul colectării informației: Obținerea de informații utilizate în procesul de administrare a contribuabililor care au calitatea de fiduciar.


Declarație de înregistrare a contractelor de locațiune (OPANAF 1985/2012) Formular. Pentru înregistrarea contractului de locațiune, locatorul depune această declarație, însoțită de contractul de locațiune, în original și copie. Declarația se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de locator. Organul fiscal certifică conformitatea copiei contractului de locațiune cu originalul și restituie locatorului originalul. în cazul în care locatorul depune declarația prin poștă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoțită de o copie legalizată de pe contractul de locațiune. Modificarea și încetarea contractului de locațiune pot fi înregistrate, de locator, la organul fiscal competent, prin depunerea declarației avînd bifată căsuța " Modificare" sau "încetare", după caz, din formular, însoțită de documentele justificative.


Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social și de eliberare a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social (OPANAF 205/2012). Cererea se depune de către titularul dreptului de folosință și este însoțită de actele prevăzute în ordinul menționat. Se depune la organul fiscal în a cărei rază teritorială se află situat spațiul și se soluționează în 5 zile. Formular.


Adeverință privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social (OPANAF 205/2012) Organul fiscal verifică datele înscrise în cererea de mai sus și eliberează această cerere. Formular


Certificat pentru spațiul cu destinație de sediu social (OPANAF 205/2012) Organul fiscal verifică datele înscrise în cererea de mai sus și eliberează acest certificat. Formular


DECLARAȚIE privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2690/2015) Formular . Solicitantul finanțării din instrumente structurale are obligația depunerii la autoritatea de management sau organismul intermediar, odată cu cererea de finanțare, a declarației pe propria răspundere privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale, declarînd astfel că pentru achizițiile din cadrul proiectului propus spre finanțare taxa pe valoare adăugată este nedeductibilă.


DECLARAȚIE privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanțat din instrumente structurale (Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2690/2015) Formular Beneficiarii de finanțare din instrumente structurale au obligația depunerii la autoritatea de management sau la organismul intermediar, odată cu cererea de rambursare, a declarației pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanțat din instrumente structurale.


Cerere de eliberare a Certificatului privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport (OPANAF1611/2022).Formular.


Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității (OPANAF 5/2010). Pe baza constatărilor cuprinse în referatul de analiză și, după caz, în procesul-verbal întocmit ca urmare a cercetării la fața locului, compartimentul de specialitate întocmește această decizie. Formular.


Notificare privind nedepunerea declarației de mențiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare taxabile în România (OPANAF 169/2019). Formular.


Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România (OPANAF 169/2019). Formular. Dacă contribuabilul nu a depus declarația de mențiuni 092, în urma notificării de mai sus, organul fiscal emite această decizie.
×
--
^