Denumire formular

Programe asistenţă

Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
230 - Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pâna la 3,5% din impozitul anual datorat, conform OPANAF 80/2022- publicat în data de 20.01.2021 soft A
actualizat în data de
15.01.2023
soft J
actualizat în data de
10.04.2023
Structură C230
actualizat în data de
12.01.2022
230 - Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/ Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, conform OPANAF 614/ 03.03.2020 publicat în data de 05.03.2020 soft A
actualizat în data de
27.03.2020
soft J*
actualizat în data de
05.03.2020
Structura C230
actualizat în data de
27.03.2020

230 - Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, conform OPANAF 147/2020 - publicat în data de 27.01.2020
Formularul se utilizează pentru exercitarea opţiunii privind direcţionarea unei sume pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019, inclusiv, în cazul veniturilor din:
1. salarii,
2. pensii,
3. activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă,
Formularul se utilizează şi pentru exercitarea opţiunii privind direcţionarea unei sume pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, inclusiv, în cazul veniturilor din:
1. activităţi independente impuse pe bază de normă de venit,
2. activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit,
3. cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit,
4. drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real.
soft A
actualizat în data de
30.01.2020
Structura C230
actualizat în data de
28.01.2020


Schema XSD

actualizat în data de
28.01.2020

230 - Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat, conform OPANAF 50/2019 - publicat în data de 22.01.2019
Formularul se utilizează de contribuabilii care au realizat, în anul 2019, venituri din salarii, pensii şi/sau activităţi independente realizate pe baza contractelor de activitate sportivă, în vederea exercitării opţiunii privind direcţionarea unei sume din impozitul datorat pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2019, inclusiv, după cum urmează:
a) în cotă de 2% din impozitul datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private sau
b) în cotă de 3,5% din impozitul datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii,
În cazul contribuabililor care au realizat venituri din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă în perioada 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv, la completarea formularului nu se bifează nicio căsuţă privind categoria de venit.
soft A
actualizat în data de
28.01.2020
 

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii