Ascultă


 • Cuprins ROF - aprobat prin OPANAF nr. 1543 din 23.08.2022 - publicat în data de 24.08.2022
 • Dispoziții generale - ROF aparat propriu

 • Titlul I - Conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 24.08.2022
 • Titlul II - Cabinetul Demnitarului - publicat în data de 24.08.2022
 • Titlul III - Atribuţiile generale ale managementului direcţiilor (generale) şi structurilor - publicat în data de 24.08.2022
 • Titlul IV - Atribuţiile direcţiilor (generale) şi structurilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 24.08.2022 • Capitolul 1  Direcţia generală de management a riscului - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 2. Direcţia generală de informaţii fiscale - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 3. Direcţia generală juridică - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 4. Direcţia generală de integritate - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 5. Direcţia generală de strategie şi monitorizarea proceselor - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 6. Direcţia generală de relaţii internaţionale şi coordonare proiecte - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 7. Direcţia de audit public intern - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 8. Serviciul informaţii clasificate - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 9. Serviciul intern de prevenire şi protecţie- publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 10. Biroul pentru protecţia datelor cu caracter personal - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 11. Direcţia generală antifraudă fiscală - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 12. Direcţia generală coordonare control fiscal - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 13. Direcţia generală control venituri persoane fizice - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 14. Direcţia generală executări silite cazuri speciale - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 15. Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 16. Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 17. Direcţia generală de monitorizare venituri şi sinteză - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 18.Direcţia generală de asistenţă pentru contribuabili - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 19. Direcţia generală Unitatea de management a informaţiei - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 20. Serviciul comunicare, relaţii publice şi mass-media - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 21. Serviciul suport conducere- publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 22. Direcţia generală de organizare şi resurse umane - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 23. Direcţia generală de buget şi contabilitate - publicat în data de 24.08.2022
 • Capitolul 24. Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne - publicat în data de 24.08.2022


 • Titlul V - Secretariatul - publicat în data de 24.08.2022


  Modificări
 • Capitolul 7. Direcţia de audit public intern - modificat conform OpANAF nr. 1622/2022- publicat în data de 08.09.2022
 • Capitolul 4. Direcţia generală de integritate - modificat conform OpANAF nr. 1835/18.10.2022 - publicat în data de 20.10.2022
 • Capitolul 10 . Biroul pentru protecţia datelor cu caracter persona l- modificat conform OpANAF nr. 1835/18.10.2022 - publicat în data de 20.10.2022
 • Capitolul 13. Direcţia generală control venituri persoane fizice - modificat conform OpANAF nr. 1835/18.10.2022 - publicat în data de 20.10.2022
 • Capitolul 14. Direcţia generală executări silite cazuri speciale - modificat conform OpANAF nr. 1835/18.10.2022 - publicat în data de 20.10.2022
 • Capitolul 3. Direcţia generală juridică - modificat conform OpANAF nr. 358/16.03.2023 - publicat în data de 20.03.2023
 • Capitolul 7. Direcţia de audit public intern - modificat conform OpANAF nr. 358/16.03.2023 - publicat în data de 20.03.2023
 • Capitolul 14. Direcţia generală executări silite cazuri speciale -modificat conform OpANAF nr. 358/16.03.2023 - publicat în data de 20.03.2023
 • Capitolul 18.Direcţia generală de asistenţă pentru contribuabili - modificat conform OpANAF nr. 358/16.03.2023 - publicat în data de 20.03.2023
 • Capitolul 22. Direcţia generală de organizare şi resurse umane - modificat conform OpANAF nr. 358/16.03.2023 - publicat în data de 20.03.2023
 • Capitolul 24. Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne - modificat conform OpANAF nr. 358/16.03.2023 - publicat în data de 20.03.2023
 • Capitolul 4. Direcţia generală de integritate - modificat conform OpANAF nr. 1294/21.08.2023 - publicat în data de 22.08.2023
 • Capitolul 7. Direcţia de audit public intern - modificat conform OpANAF nr. 1294/21.08.2023 - publicat în data de 22.08.2023
 • Capitolul 18.Direcţia generală de asistenţă pentru contribuabili - modificat conform OpANAF nr. 1830/02.11.2023 - publicat în data de 06.11.2023
 • Capitolul 22. Direcţia generală de organizare şi resurse umane - modificat conform OpANAF nr. 1830/02.11.2023 - publicat în data de 06.11.2023
 • Capitolul 2. Direcţia generală de informaţii fiscale - modificat conform OpANAF nr. 2178/29.12.2023 - publicat în data de 11.01.2024


×
--