Ascultă

 • Raportul privind activitatea comisiei paritare constituită în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală , prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.867/2015 privind componența comisiei paritare din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală -aparat propriu , cu modificările și completările ulterioare, elaborat pentru anul 2019 - publicat în data de 17.09.2020
 • Ordinul nr. 1040/2020 al președintelui ANAF privind modificarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice București - publicat în data de 02.06.2020
 • Ordinul nr. 1070 /2020 al președintelui ANAF privind aprobarea structurii organizatorice și a ștatului de funcţii al aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 27.05.2020
 • Anexa 1 la ordinul nr. 1070 /2020 al președintelui ANAF privind aprobarea structurii organizatorice și a ștatului de funcţii al aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 27.05.2020
 • Anexa 1.1 - 1.26 la ordinul nr. 1070 /2020 al președintelui ANAF privind aprobarea structurii organizatorice și a ștatului de funcţii al aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 27.05.2020
 • Ordinul nr. 969/2020 al președintelui ANAF, cu privire la  aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili - publicat în data de 30.04.2020
 • Ordinul nr. 968/2020 al președintelui ANAF, cu privire la modificarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti - publicat în data de 30.04.2020
 • OPANAF nr. 967/2020 al președintelui ANAF, cu privire la modificarea  structurii organizatorice a Direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov - publicat în data de 30.04.2020
 • Ordinul nr. 385/2020 al președintelui ANAF, cu privire la modificarea Ordinului nr. 1115/2013 al președintelui ANAF pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al ANAF - publicat în data de 17.02.2020
 • Ordinul nr. 217/2020 al președintelui ANAF, privind modificarea atribuțiilor din Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Agenției aprobat prin Ordinul nr.1566/2017 al președintelui ANAF, cu modificările și completările ulterioare, pentru Direcţia generală de integritate, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Biroul pentru protecţia datelor cu caracter personal, Serviciul intern de prevenire şi protecţie, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză şi pentru Direcţia generală de asistenţă pentru contribuabili - publicat în data de 30.01.2020
 • Ordinul nr. 3125/2019 al președintelui ANAF, privind modificarea atribuțiilor din Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Agenției aprobat prin Ordinul nr.1566/2017 al președintelui ANAF,cu modificările și completările ulterioare, pentru Direcția generală executări silite cazuri speciale - publicat în data de 22.11.2019
 • Ordinul nr. 3103/20.11.2019 al președintelui ANAF, privind modificarea structurii organizatorice a birourilor vamale de frontieră grad II, respectiv Anexele nr. 1.11 și 2 ale Ordinului nr. 3127/2018 al președintelui ANAF privind structura organizatorică a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, Galați, Ploiești,Craiova,Timișoara, Cluj - Napoca și Brașov. - publicat în data de 21.11.2019
 • Ordinul nr. 2831/18.10.2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, privind modificarea structurii organizatorice a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București ( aprobată prin Ordinul nr. 3128/2018 al președintelui ANAF). - publicat în data de 31.10.2019
 • Ordinul nr. 2389/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu al agenției aprobat prin Ordinul nr. 1566/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completarile ulterioare, pentru următoarele direcții:Direcția generală executări silite cazuri speciale și direcția generală de integritate. - publicat în data de 05.09.2019
 • Ordinul nr. 1916/2019 al președintelui ANAF, cu privire la modificarea Ordinului nr. 1115/2013 al președintelui ANAF pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al ANAF - publicat în data de 10.07.2019
 • Anexa la ordinul nr. 1916/2019 al președintelui ANAF, cu privire la modificarea Ordinului nr. 1115/2013 al președintelui ANAF pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al ANAF - publicat în data de 10.07.2019
 • Ordinul nr. 3127/13.12.2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea structurii organizatorice a Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj -Napoca și Brașov. - publicat în data de 22.04.2019
 • Ordinul nr. 503/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală - publicat în data de 13.03.2019
 • Anexa 1 la Ordinul 503/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală - publicat în data de 13.03.2019
 • Anexa 1.1 - 1.23 la Ordinul 503/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală - publicat în data de 13.03.2019
 • Ordinul 685/2019 al președintelui ANAF privind modificarea atribuțiilor din Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Agenției aprobat prin Ordinul nr. 1566/2017 al președintelui ANAF cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele direcții: Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală executări silite cazuri speciale și Direcția generală de asistență pentru contribuabili. - publicat în data de 07.03.2019
 • Ordinul nr. 377/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea atribuțiilor din Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Agenției aprobat prin Ordinul nr. 1566/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele direcții: Direcția generală de integritate, Direcția generală juridică, Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală de organizare și resurse umane și Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne. - publicat în data de 18.02.2019
 • Anexa 1 la Ordinul nr. 377/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea atribuțiilor din Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Agenției aprobat prin Ordinul nr. 1566/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele direcții: Direcția generală de integritate, Direcția generală juridică, Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală de organizare și resurse umane și Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne. - publicat în data de 18.02.2019
 • Anexa 2 la Ordinul nr. 377/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea atribuțiilor din Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Agenției aprobat prin Ordinul nr. 1566/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele direcții: Direcția generală de integritate, Direcția generală juridică, Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală de organizare și resurse umane și Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne. - publicat în data de 18.02.2019
 • Anexa 3 la Ordinul nr. 377/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea atribuțiilor din Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Agenției aprobat prin Ordinul nr. 1566/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele direcții: Direcția generală de integritate, Direcția generală juridică, Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală de organizare și resurse umane și Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne. - publicat în data de 18.02.2019
 • Anexa 4 la Ordinul nr. 377/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea atribuțiilor din Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Agenției aprobat prin Ordinul nr. 1566/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele direcții: Direcția generală de integritate, Direcția generală juridică, Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală de organizare și resurse umane și Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne. - publicat în data de 18.02.2019
 • Anexa 5 la Ordinul nr. 377/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea atribuțiilor din Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Agenției aprobat prin Ordinul nr. 1566/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele direcții: Direcția generală de integritate, Direcția generală juridică, Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală de organizare și resurse umane și Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne. - publicat în data de 18.02.2019
 • Ordinul nr.125/23.01.2019 al președintelui ANAF referitor la modificarea srtucturii organizatorice a administrațiilor județene ale finanțelor publice - categoria B din cadrul Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov - publicat în data de 01.02.2019
 • Ordinul nr. 3193/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale a Vămilor- publicat în data de 20.12.2018
 • Ordinul nr.3157/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Administrare Fiscală- publicat în data de 19.12.2018
 • Ordinul nr.3128/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind structura organizatorică a Direcției Generale Regionale ale Finanțelor Publice București - publicat în data de 18.12.2018
 • Ordinul nr.3127/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind structura organizatorică a Direcțiilor regionale ale finanțelor publice - publicat în data de 18.12.2018
 • Ordinul nr.1873/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea Ordinului nr. 1115/2013 al președintelui ANAF pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al ANAF. - publicat în data de 13.08.2018
 • Ordinul nr.1968/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea organigramei Direcției generale de strategie și relații internaționale din Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Agenției aprobat prin Ordinul nr. 1566/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. - publicat în data de 09.08.2018
 • Ordinul nr. 1896/2018, al președintelui ANAF cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției generale antifraudă fiscală aprobat prin Ordinul nr.1566/2017 al președintelui ANAF, cu modificările și completările ulterioare. - publicat în data de 02.08.2018
 • Ordinul nr. 1629/29.06.2018, al presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin care a fost modificată anexa la OPANAF 867/2015 privind componența comisiei paritare din cadrul ANAF - aparat propriu - publicat în data de 09.07.2018
 • Ordinul nr. 628/09.03.2018 al presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj - Napoca, Brașov și București, aprobate prin Ordinele presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2294/2017, respectiv nr. 1878/2017 - publicat în data de 16.03.2018
 • Ordinul nr.208/2018 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea Ordinului nr.1115/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; - publicat în data de 31.01.2018
 • Ordinul nr.2666/11.09.2017 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind codul de conduită al personalului din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 18.01.2018
 • Codul de conduită al personalului din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 18.01.2018
 • Ordinul nr. 4191/28.12.2017 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului nr. 2754/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili - publicat în data de 30.12.2017
 • Ordinul nr. 3582/2017 al președintelui ANAF, cu privire la la modificarea Ordinului nr.1115/2013 al președintelui ANAF pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al ANAF.- publicat în data de 22.12.2017
 • Ordinul nr. 3287/15.11.2017 al președintelui ANAF cu privire la modificarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale ANAF pentru aparatul propriu al Agenției, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca,și Brașov, Direcția Generală Regională ale Finanțelor Publice București și DGAMC, aprobate prin Ordinele președintelui ANAF nr. 1566/2017, nr. 2294/2017,respectiv nr. 2281/2017 - publicat în data de 22.11.2017
 • Ordinul 2538/21.08.2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului nr. 2752/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, referitor la aprobarea strucurii organizatorice a direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj - Napoca și Brașov - publicat în data de 23.08.2017
 • Ordinul nr. 2003/30.06.2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului nr. 2753/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificarile și completarile ulterioare, referitor la aprobarea strucurii organizatorice a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București. - publicat în data de 20.07.2017
 • Ordinul nr. 2043/04.07.2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului nr. 2752/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală , cu modificările și completările ulterioare, referitor la aprobarea strucurii organizatorice a direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj - Napoca și Brașov - publicat în data de 07.07.2017
 • Ordinul 2030/30.06.2017 al preşedintelui ANAF privind modificarea Ordinului nr. 2754/2015 al preşedintelui ANAF cu modificările şi completările ulterioare, referitor la aprobarea structurii DGAMC- publicat în data de 06.07.2017
 • Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 589/26.01.2017 prin care se modifică anexa la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 867/2015 privind componenţa comisiei paritare din cadrul ANAF- aparat propriu - publicat în data de 01.02.2017
 • Ordinul 7/2017 al preşedintelui ANAF, cu privire la modificarea Ordinului nr. 1115/2013 al preşedintelui ANAF pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al ANAF. - publicat în data de 11.01.2017
 • Ordinul preşedintelui ANAF NR. 3760/29.12.2016 prin care se modifică anexa la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 867/2015 privind componenţa comisiei paritare din cadrul ANAF. - publicat în data de 05.01.2017
 • Ordinul nr 2643 al preşedintelui ANAF privind structura organizatorica - publicat în data de 06.10.2016
 • Anexa 1 la Ordinul 2643 al preşedintelui ANAF privind structura organizatorică - publicat în data de 06.10.2016
 • Ordinul nr. 2256 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale a Marilor Contribuabili, aprobată prin Ordinul nr. 2754/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. - publicat în data de 05.08.2016
 • Anexa la ordinul nr. 2256 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale a Marilor Contribuabili, aprobata prin Ordinul nr. 2754/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. - publicat în data de 05.08.2016
 • Ordinul nr. 1644/2016 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire Ia modificarea structurii organizatorice a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice laşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov - publicat în data de 06.06.2016
 • Anexa 1 - 6 la Ordinul nr. 1644/2016 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire Ia modificarea structurii organizatorice a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice laşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov - publicat în data de 06.06.2016
 • Ordinul 1479 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind structura organizatorica a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. - publicat în data de 05.05.2016
 • Anexa 1 la Ordinul 1479 preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind structura organizatorica a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. - publicat în data de 05.05.2016
 • Anexa 1 la Hotararea Guvernului nr 520/2013 privind structura organizatorica a ANAF - publicat în data de 15.02.2016
 • Ordinul nr 3851 al preşedintelui ANAF privind structura organizatorica - publicat în data de 11.01.2016
 • Anexa 1 la Ordinul 3851al preşedintelui ANAF privind structura organizatorica - publicat în data de 11.01.2016
 • Ordinul nr 3850 al preşedintelui ANAF pentru stabilirea sediului în care funcţioneaza DGAMC - publicat în data de 31.12.2015
 • Ordinul nr 2981/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea Ordinului nr. 1115/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. - publicat în data de 09.12.2015
 • Anexa la Ordinul nr 2981/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea Ordinului nr. 1115/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. - publicat în data de 09.12.2015
 • Ordinul nr 3247/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Anexei nr. 1.1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2753/2015 prin care a fost aprobată structura organizatorică a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti începand cu data de 01 ianuarie 2016. - publicat în data de 26.11.2015
 • Ordinul nr. 2852/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea structurii organizatorice a direcţiilor generale regionale ale finantelor publice - publicat în data de 12.11.2015
 • Ordinul nr. 2752/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea structurii organizatorice a direcţiilor generale regionale ale finantelor publice Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov - publicat în data de 11.11.2015
 • Ordinul nr 2753/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea structurii organizatorice a Direţtiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti - publicat în data de 11.11.2015
 • Ordinul nr. 2754/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili - publicat în data de 11.11.2015
 • Ordinul nr. 2422/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea Ordinului nr 1115/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 05.10.2015
 • Anexa 1 a Ordinului nr. 2422/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea Ordinului nr 1115/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 05.10.2015
 • Ordinul nr. 1727/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea ordinelor preşedintelui Agenţiei Naţioanle de Administrare Fiscală nr. 563/2014, nr. 875/2014 şi nr. 3632/2014 - publicat în data de 03.07.2015
 • Anexa 1 la Ordinul nr 1117/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Verificări Fiscale - publicat în data de 21.05.2015
 • Ordinul nr 928/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului nr 1115/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al A.N.A.F - publicat în data de 28.04.2015
 • Anexa 1 la ordinul nr 928/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului nr 1115/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al A.N.A.F - publicat în data de 28.04.2015
 • Ordinul nr 901/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului nr 1115/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al A.N.A.F - publicat în data de 28.04.2015
 • Anexa 1 la ordinul nr 901/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului nr 1115/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al A.N.A.F - publicat în data de 28.04.2015
 • Ordin nr 867/2015 privind constituirea comisiei paritare la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 • Ordinul nr 237/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care se modifica Anexa nr 1 a Ordinului nr 50/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la structura pe direcţii, servicii, birouri, compartimente a direcţiilor (generale)/structurilor din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală .
 • Ordinul nr 50/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului nr 1115/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al A.N.A.F
 • Anexa nr 1 la ordinul nr 50 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului nr 1115/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al A.N.A.F
 • Ordinul nr. 3682/2014 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizare şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 • Anexa 1 la ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr 3682 din 2.12.2014 privind modificarea structurii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 • Ordinul nr. 3632/2014 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti
 • Ordinul nr. 2815/2014 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi functionare al Directiilor Regionale ale Finantelor Publice.
 • Ordinul nr. 2502/2014 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului nr. 1115/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 • HG nr. 520 din 24 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 473 din 30 iulie 2013
 • HG nr. 89/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/ 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.109/ 2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 • HG nr. 566/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.109/ 2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 • HG nr. 565/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.109/ 2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 • HG nr. 564/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.109/ 2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 • HG nr. 111/2009  pentru modificare şi completarea HG nr.533/2007 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare - Organigrama
 • HG nr. 110/2009  privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor
 • HG nr.109/2009 privind organizarea şi funcţionarea ANAF - Organigrama
 • HG nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice - Organigrama
 • HG nr. 533/2007 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare - Organigrama