Ca urmare a ultimei actualizări realizate de catre ADOBE, există posibilitatea să apară erori în procesul de semnare electronică a declaraţiilor fiscale. în aceste situaţii, pentru remediere trebuie să urmaţi procedurile indicate de furnizorul certificatului dumneavoastră.

      Dacă aveţi probleme cu descărcarea formularelor, vă rugăm să folosiţi Formularul de contact alegând categoria "Asistenţă tehnică servicii informatice".

Data ultimei actualizări: 19.05.2023


^

Cu scopul de a mări gradul de rezilienţă şi de a asigura securitatea resurselor şi a sistemelor informatice, la nivel global au fost actualizate procedurile şi politicile de securitate. În acest scop, pentru a nu afecta procesul de digitalizare a Ministerului Finanţelor (ANAF) şi pentru a urma standardele înalte de securitate stabilite la nivel mondial, vă informăm că începând cu 08.01.2023 aplicaţiile puse la dispoziţia contribuabililor (pdf-urile inteligente) vor putea fi utilizate numai pe sisteme de operare aflate în suport la produc─âtor şi cu toate update-urile la zi.

CA807 Cerere de acord pentru finanţare, în baza H.G. nr. 807/2014 - publicat în data de 12.04.2021

C807 Formular ataşare documente, în baza H.G. nr. 807/2014 - publicat în data de 12.04.2021

CP807 Cerere de plată a ajutorului de stat, în baza H.G. nr.807/2014 - publicat în data de 12.04.2021
Se transmit prin SPV
F1129 -  Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) V.2.0.28 dată actualizare 14.12.2023
Formularul se depune on-line prin Sistemul naţional de raportare
FOREXEBUG de către instituţiile publice şi, respectiv, prin portalul
e-guvernare.ro de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice
173 - Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit. - publicat în data de 29.10.2021 Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
D708 - INFORMARE privind alegerea efectuării în România a procedurilor de raportare, conform prevederilor secţiunii IV din anexa 5 la legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, pentru operatorii de platformă care îndeplinesc condiţiile menţionate la pct.4, lit. a, subsecţiunea A, secţiunea I din anexa V la legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală şi în România şi în alte state membre. - publicat în data de 28.12.2023 Formulare utilizate de operatorii de platforme digitale
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Z01 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane juridice rezidente în România / Application for the issuance of the certificate of tax residence for resident legal persons in Romania - publicat în data de 26.04.2021
Z03 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice rezidente în România / Application for the issuance of the certificate of tax residence for individuals resident in Romania - publicat în data de 26.04.2021
Z05 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă / Application for the issuance of the certificate of tax residence for individuals resident in Romania carrying on an independent activity - publicat în data de 26.04.2021
Z07 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane rezidente în România / Application for the issuance of the certificate of tax residence for persons resident in Romania - publicat în data de 26.04.2021
Z09 - Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine / Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons - publicat în data de 26.04.2021
Z11 - Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente / Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by nonresident individuals - publicat în data de 26.04.2021
Z13 - Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent al unei persoane juridice străine / Application for the issuance of the certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment/designated permanent establishment of a foreign legal person - publicat în data de 26.04.2021
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro şi prin link-ul
Depunere Declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF
It can be sent through e-guvernare.ro and  link
"Depunere Declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF"
Z015 - Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România
Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania - publicat în data de 07.04.2020

Z017 - Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România
Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania - publicat în data de 07.04.2020
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro şi prin link-ul
Depunere Declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF
It can be sent through e-guvernare.ro and  link
"Depunere Declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF"
163 - Cerere de înscriere /radiere în /din Registrul entităţilor /unităţilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale - publicat în data de 01.04.2019 Se transmit prin portalul e-guvernare.ro

168 - Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune - actualizat în data de 04.01.2023
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro şi prin link-ul
Depunere Declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF

169 - DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE A CONTRACTELOR DE FIDUCIE (anexa 3) conform cu prevederile OPANAF 1193/ 2021 - publicat în data de 18.04.2022

169N - Declaraţie privind neconcordanţele între informaţiile privind beneficiarii reali, disponibile în Registrul central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor şi informaţiile deţinute de autorităţi/ entităţi raportoare (anexa 6) în conformitate cu OPANAF nr.1193/ 2021 - publicat în data de 18.04.2022
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Declaraţii electronice (098) Se depun la organul fiscal competent. Nu se transmit on-line.
Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014 - 2020 - publicat în data de 28.09.2016 Se depun la organul fiscal competent. Nu se transmit on-line.
Declaraţii electronice (017, 060, 093, 100, 101, 101G, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 119, 120, 130, 177, 179, 180, 205, 207, 222, 300, 301, 307, 311, 390, 392, 393, 394, 395, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 700, 710, 711, B900, B901) - actualizat în data de 21.02.2024 (D060) Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Declaraţie 089 Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Formular C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA

Declaraţie pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - publicat în data de 01.02.2019
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Declaraţie D318   Cerere de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin.(2) din Codul fiscal - publicat în 19.10.2017

Declaraţie 319 Declaraţie de ajustare a pro-ratei - publicat în 04.12.2017
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Formular S1055 înştiinţare privind modificarea exerciţiului financiar în baza art. 27 din legea contabilităţii Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Notificare privind modificarea anului fiscal - publicat în data de 02.04.2020
Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit - publicat în data de 13.04.2020
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Notificare/Cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii (D2, D3) - actualizat în data de 07.08.2020
   Se transmit prin SPV
Cerere de acordare a eşalonării la plată (D5) - publicat în data de 19.11.2020
Se transmit prin SPV
Cerere de restructurare a obligaţiilor bugetare/Notificare privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare (D6) - publicat în data de 14.12.2020 Se transmit prin SPV
Cerere de acordare a eşalonării la plată, în forma simplificată (D7) - publicat în data de 29.12.2021
Se transmit prin SPV
Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat destinat rulării în ţigarete şi alte tutunuri de fumat (D9) - publicat în data de 11.01.2023
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Declaraţie privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete (D10) - publicat în data de 11.01.2023
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Cerere de acordare a eşalonării la plată (D8) - publicat în data de 12.07.2022
Se transmit prin SPV
Situaţii financiare interimare trimestriale >=2018 - actualizat în data de 20.04.2023
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Raportări contabile semestriale 2023 - publicat în data de 12.07.2023
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Situaţii financiare anuale/Raportări anuale an 2022 - publicat în data de 20.01.2023 Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Situaţii financiare anuale/Raportări anuale an 2023 - publicat în data de 17.11.2023 Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Arhivă situaţii financiare anuale/Raportări anuale
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Arhivă raportări contabile semestriale Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Formulare S1001, 1100
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Declaraţii electronice (Declaraţia unică (212), 200, 201, 204, 208, 209, 220, 221, 223, 224, 230, 600 603 ) - actualizat în data de 28.04.2022 (D603)
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Declaraţie unică se depune  accesând link-ul:
Depunere Declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF D200 se poate depune prin SPV
DAC6 - Formular utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, în vederea raportării informaţiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării - publicat în data de 20.01.2021 Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Formulare pentru sistemul PATRIMVEN:  P1000 - actualizat în data de 28.02.2022 P2000 Se transmit prin portalul e-guvernare.ro sau prin sistemul PATRIMVEN: epatrim.fiscnet.ro sau epatrim.anaf.ro
Formularul F3000 - publicat în data de 24.08.2016
Formularul F7000 - publicat în data de 12.01.2024   Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Formularul P4000, P5000
Formularul L153 Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
C801 - Cerere de atribuire a numărului unic de identificare din aplicaţia informatică a ANAF - publicat în data de 16.07.2018
C802 - Cerere pentru obţinerea profilurilor de trecere a aparatelor de marcat electronice fiscale în funcţionare online - publicat în data de 30.03.2021
Se transmit prin SPV
F4101 - Formulare utilizate pentru declararea în etapa pre-operaţionalizare a Registrului Aparatelor de Marcat Electronice Fiscale - publicat în data de 29.05.2018
F4102 - Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) instalate - publicat în data de 11.06.2018
F4103 - Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/ situaţia precum şi livrarea/achiziţia aparatelor de marcat electronice fiscale - publicat în data de 31.07.2018
F4105 - Notificare privind situaţia aparatului de marcat electronic fiscal (Anexa 2E la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa pre-operaţionalizare a Registrului), în conformitate cu OPANAF nr.4156/ 28.12.2017 - publicat în data de 07.08.2018
F4109 - Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate - publicat în data de 17.09.2018
F4110 - Declaraţie pe propria răspundere prin care utilizatorul declară că utilizează aparatul de marcat electronic fiscal instalat în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice, în conformitate cu OPANAF nr. 435/2021 - publicat în data de 30.03.2021
A4200 - aplicaţie pentru validarea fişierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, conţinând registrul rapoartelor Z şi bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curentă, prevăzut în secţiunea II.12 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 - publicat în data de 10.09.2018
A4201 - aplicaţie pentru validarea fişierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, în activitatea de schimb valutar, conţinând bonurile fiscale (sectiunea II.1) şi raportul Z (secţiunea II.5) pentru o zi fiscală, în conformitate cu anexa 2 la OPANAF nr. 146/2018 - publicat în data de 14.01.2019
A4202 - aplicaţie pentru validarea fişierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, utilizate în activitatea de taximetrie conţinând registrul rapoartelor Z şi bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curentă, prevazut în secţiunea II.2 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 - publicat în data de 14.01.2019
A4203 - aplicaţie pentru validarea fişierelor XML create de aparatele  de marcat electronice fiscale altele decât cele utilizate în activitatea de schimb valutar sau în activitatea de taximetrie (inclusiv cele utilizate în aeroporturi), conţinând bonurile fiscale (secţiunea II.3) şi raportul Z (secţiunea II.7) pentru o zi fiscală, în conformitate cu anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 - publicat în data de 10.09.2018
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro