Ascultă
Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1055 - Înştiinţare privind modificarea exerciţiului financiar în baza art. 27 din legea contăbilităţii - publicat în data de 05.04.2016

soft A
actualizat în data de 28.01.2020

Soft J

Schema XSD

Structura

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii