Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1125 - Situaţii financiare interimare întocmite potrivit Normei ASF nr.6/ 2019 pentru modificarea şi completarea Normei ASF nr.41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile asiguratorilor. - publicat în data de 03.04.2019

soft A
actualizat în data de 15.02.2021

Soft J
actualizat în data de 11.11.2019

Structura
actualizat în data de 07.12.2021

Schema XSD

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii