Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1127 - Situaţii financiare interimare întocmite de către unele instituţii de credit autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, şi anume:   - bănci persoane juridice române   - sucursale ale unor instituţii de credit străine   - organizaţii cooperatiste de credit - publicat în data de 20.04.2023

soft A
actualizat în data de 05.05.2023

Soft J

Structura

Schema XSD

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii