Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1110 - Situaţii financiare interimare
1. întocmite potrivit OMFP nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr.2844/ 2016, cu modificările şi completările ulterioare- valabil începând cu trim.III 2018- publicat în data de 01.10.2018  
2. întocmite potrivit Instrucţiunii ASF nr. 1/2018 de către entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate ASF-SIIF- valabil începând cu trim.III 2018- publicat în data de 01.11.2018   

soft  A
actualizat în data de 21.02.2023

Soft J - 1110
actualizat în data de 24.02.2023

Schema XSD: S1110

actualizat în data de 24.02.2023

Structura S1110
actualizat în data de 01.11.2018

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii