Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1123 - Situaţii financiare interimare întocmite potrivit Normei ASF nr.5/ 2019 pentru modificarea şi completarea Normei ASF nr.36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare. - valabil începand cu trim.I 2019 - publicat în data de 03.04.2019

soft A
actualizat în data de 15.02.2021

Soft J
actualizat în data de 12.06.2019

Schema XSD

Structura
actualizat în data de 06.06.2019

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii