Ascultă
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

Z11 – Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente, conform Ordinul 583/2016
Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by nonresident individuals - publicat în data de 26.04.2021

Z11 - soft A
actualizat în data de
14.03.2024

Z11 - Anexa validări
actualizat în data de
25.11.2021