Ascultă
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

Z13 – Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent al unei persoane juridice străine, conform Ordinul 583/2016
Application for the issuance of the certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment/designated permanent establishment of a foreign legal person - publicat în data de 26.04.2021

Z13 - soft A
actualizat în data de
15.05.2024

Z13 - Anexa validări
actualizat în data de
27.04.2021