Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
4000 - Formularul P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii a fost realizat conform prevederilor art. 3 al Ordinului nr.668/09.05.2014 pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, emis de Ministerul Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr.374 din 21 mai 2014.
Prin acest ordin a fost stabilită obligaţia entităţilor cărora li s-au atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunurilor imobile proprietate privată a statului, de către titularul dreptului de proprietate, de a întocmi inventarul acestor bunuri în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acestui ordin şi de a-l transmite Ministerului Finanţelor Publice.
Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al statului se realizează prin declararea datelor privind imobilele şi completarea formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii de către entităţile care deţin aceste imobile.
- valabil incepand cu anul 2015
La 28.08.2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al României OMFP 1673 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. - actualizat în data de 31.08.2017

Formular 4000
actualizat în data de
21.06.2018

 Soft J
actualizat în data de
27.06.2018

Instrucţiunile de completare a formularului P4000 şi erorile ce pot apărea în transmiterea acestuia. - publicat în data de 04.12.2018

Structura P4000
actualizat în data de 21.06.2018

Schema XSD
actualizat în data de 28.11.2016

Pentru toţi declaranţii persoane juridice şi pentru persoanele fizice posesoare de certificate digitale calificate emise de autoritaţi conform legii şi înrolate la MFP, formularul se va semna electronic şi se va depune, începând cu luna ianuarie 2015, pe internet, prin intermediul portalului www.eguvernare.ro. Persoanele deţinatoare de digitale calificate emise de autorităţi conform legii şi neînrolate la MFP, pot depune declaraţiile pe aceeaşi cale după înrolarea certificatului la MFP, conform prevederilor în vigoare pentru declaranţii D112. In cazul persoanele fizice care nu deţin certificate digitale calificate se va pune la dispoziţie în ianuarie 2015 o aplicaţie specială pentru transmiterea acestui formular prin Internet.

4000 - Formularul P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii a fost realizat conform prevederilor art. 3 al Ordinului nr.668/09.05.2014 pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, emis de Ministerul Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr.374 din 21 mai 2014.
Prin acest ordin a fost stabilită obligaţia entităţilor cărora li s-au atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunurilor imobile proprietate privată a statului, de către titularul dreptului de proprietate, de a întocmi inventarul acestor bunuri în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acestui ordin şi de a-l transmite Ministerului Finanţelor Publice.
Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al statului se realizează prin declararea datelor privind imobilele şi completarea formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii de către entităţile care deţin aceste imobile.
- valabil pentru anul 2014
- actualizat în data de 28.10.2015

Formular 4000
actualizat în data de
03.09.2015

Structura P4000
actualizat în data de 06.05.2015

Schema XSD
actualizat în data de 06.05.2016

Pentru toţi declaranţii persoane juridice şi pentru persoanele fizice posesoare de certificate digitale calificate emise de autoritaţi conform legii şi înrolate la MFP, formularul se va semna electronic şi se va depune, începând cu luna ianuarie 2015, pe internet, prin intermediul portalului www.eguvernare.ro. Persoanele deţinatoare de digitale calificate emise de autorităţi conform legii şi neînrolate la MFP, pot depune declaraţiile pe aceeaşi cale după înrolarea certificatului la MFP, conform prevederilor în vigoare pentru declaranţii D112. In cazul persoanele fizice care nu deţin certificate digitale calificate se va pune la dispoziţie în ianuarie 2015 o aplicaţie specială pentru transmiterea acestui formular prin Internet.

 

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii