Ascultă
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

Declarație pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art.316 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare - publicat în data de 01.02.2019

soft A
actualizat în data de 20.02.2021