Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
F3000 - formular pentru îndeplinirea obligaţiei de declarare a categoriilor de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi a informaţiilor de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, conform OPANAF nr. 1711/2022, pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate de instituţiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) şi art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. - publicat în data de 03.05.2023  Soft J
actualizat în data de
12.05.2023
Anexa - F3000

Schema XSD

F3000 - formular pentru îndeplinirea obligaţiei de declarare a categoriilor de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi a informaţiilor de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, conform Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1939 din 18 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 24 august 2016.
- publicat în data de 24.08.2016
 Soft J
actualizat în data de
13.05.2020
Anexa - F3000
actualizat în data de 10.05.2021

Schema XSD
actualizat în data de 13.05.2020

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii