Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
F3000 - formular pentru îndeplinirea obligaţiei de declarare a categoriilor de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi a informaţiilor de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, conform Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1939 din 18 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 24 august 2016.
- publicat în data de 24.08.2016
 Soft J
actualizat în data de
07.11.2019
Anexa - F3000
actualizat în data de 07.11.2019

Schema XSD
actualizat în data de 29.06.2017

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii