Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
C802 - Cerere pentru obţinerea profilurilor de trecere a aparatelor de marcat electronice fiscale în funcţionare online - publicat în data de 30.03.2021  Soft A
publicat în data de
30.03.2021
 Soft J
publicat în data de
02.04.2021

Schema XSD - C802
publicat în data de
30.03.2021

Structura XML - C802
publicat în data de
30.03.2021

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii