Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1070

1.Situaţii financiare anuale încheiate de catre persoanele juridice fără scop patrimonial care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic potrivit art. 27 din legea contabilităţii si întocmite în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial aprobate prin OMFP nr. 3103/2017.

2.Situațiile financiare anuale întocmite cu ocazia efectuării operațiunilor de fuziune, divizare, sau lichidare a entitãților care aplică Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMFP nr. 3103/2017.

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea generat prin programul de asistentă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a persoanei juridice fără scop patrimonial, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de persoanele juridice fara scop patrimonial şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Componentele şi structura situaţiilor financiare anuale sunt cele prevăzute de reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.- publicat în data de 26.03.2024

soft A

S1070 -Soft J

Schema XSD: S1070

Structura S1070

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii