Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1040 - Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2023 întocmite de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrul finanţelor nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 5.394/15.12.2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor raportările contabile anuale la 31 decembrie 2023, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătura electronică extinsă.Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2023, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fisier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40).

S1041 -Situaţii financiare anuale individuale la 31 decembrie 2023 întocmite de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrul finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi care depun situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2023 potrivit Ordinul ministrului finanţelor nr. 5.394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor(cu excepţia entităţilor care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare - şi care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic). Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2023, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale individuale generat prin programul de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a societăţii la care trebuie ataşatşi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine componentele: situaţiile financiare anuale individuale la 31 decembrie 2023 şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de societăţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limită a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Componentele şi structura situaţiilor financiare anuale sunt cele prevăzute de reglementările contabile aplicabile. - Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parola. - publicat în data de 05.02.2024

soft A
actualizat în data de
17.04.2024

S1040 Soft J
actualizat în data de
15.04.2024


S1041 Soft J

Schema XSD: S1040

Schema XSD: S1041

Structura S1040

Structura S1041

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii