Ascultă
Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1051 - Raportări anuale la 31 decembrie 2023 întocmite de către entităţile ce intră în aria de aplicabilitate a prevederilor Normei ASF nr.39/2015 (cu excepţia OPC). Entităţile depun raportarea anuală la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în format hârtie şi format electronic sau numai în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie 2023, generat prin programele de asistenţa, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml.

S1052 - Raportări anuale la 31 decembrie 2023 întocmite de către organismele de plasament colectiv constituite prin act constitutiv, autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare. Entităţile depun raportarea anuală la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în format hârtie şi format electronic sau numai în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie 2023, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml.

S1053 Situaţii financiare anuale individuale la 31 decembrie 2023 întocmite de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, ce au obligaţia aplicării IFRS (cu excepţia OPC), în vederea depunerii la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a situaţiilor financiare anuale în format hârtie si în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Entităţile utilizează programul de asistenţă pus la dispozitie în mod gratuit de către Ministerul Finanţelor pe site-ul ANAF, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a entitătii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

S1054 Situaţii financiare anuale individuale la 31 decembrie 2023 întocmite de organismele de plasament colectiv constituite prin act constitutiv, autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, ce au obligaţia aplicării IFRS, în vederea depunerii la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnatură electronică extinsă. Entităţile utilizează programul de asistenţă pus la dispoziţie în mod gratuit de către Ministerul Finanţelor pe site-ul ANAF, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fisier xml, care conţine datele de identificare a entităţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. - publicat în data de 06.03.2024

soft A

Soft J - S1051

Soft J - S1052

Soft J - S1053

Soft J - S1054

Schema XSD: S1051

Schema XSD: S1052

Schema XSD: S1053

Schema XSD: S1054

Structura S1051

Structura S1052

Structura S1053

Structura S1054

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii