Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1020-S1021-S1022 Raportări contabile anuale încheiate la 31.12.2023 (cu formulare), întocmite de către unele instituţii de credit autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, şi anume: 

S1020 - bănci persoane juridice române 
S1021 - sucursale ale unor instituţii de credit străine 
S1022 - organizaţii cooperatiste de credit 

Formatul electronic generat prin programele de asistență, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip.
Fişierul cu extensia zip va conține documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9.5 MB a fişierului PDF la care este atașat fişierul zip - publicat în data de 16.04.2024

soft A

soft J - S1020

soft J - S1021

soft J - S1022


Schema XSD 1020

Schema XSD 1021

Schema XSD 1022

Structura

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii