Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1047-S1048-S1049 Situatii financiare anuale la 31.12.2023 (fara formulare), întocmite de către unele instituţii de credit autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, şi anume:

S1047 - bănci persoane juridice române
S1048 -sucursale ale unor instituţii de credit străine
S1049- organizaţii cooperatiste de credit

Formatul electronic generat prin programele de asistență, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip.
Fişierul cu extensia zip va conține documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9.5 MB a fişierului PDF la care este atașat fişierul zip - publicat în data de 16.04.2023

soft A

soft J 1047

soft J 1048

soft J 1049


Schema XSD 1047

Schema XSD 1048

Schema XSD 1049

Structura

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii