Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1039 - Situaţiile financiare anuale întocmite cu ocazia efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare, transformare sau lichidare a entităţii

Potrivit art. 28 alin. (1^1)din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevazute de aceasta au obligaţia să întocmească situaţii financiare.

De asemenea, conform art. 263 si 268 din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situaţia financiară.

Formatul electronic al acestor situaţii financiare, generat prin programul de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a entitaţii, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, aşa cum acestea sunt întocmite de entitate şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fi┼čierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Componentele şi structura situaţiilor financiare sunt cele prevăzute de reglementările contabile aplicabile. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă. - publicat în data de 12.01.2022

soft A
actualizat în data de 20.03.2024

S1039 -Soft J

Schema XSD S1039

Structura S1039

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii