Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA


S1014-S1015 - Situaţii financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2023 de către persoanele juridice fără scop patrimonial al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic,în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial aprobate prin OMFP nr. 3103/2017, precum şi cu OMF nr. 5394/15.12.2023.

Entităţile raportoare sunt PJ fără scop patrimonial, din care:
- PJ fără scop patrimonial de utilitate publică;
- Organizaţii sindicale şi patronale;
- CAR unitaţi militare;
- CAR salariaţi înfiinţate potrivit Legii 122/1996;
- Uniuni teritoriale salariaţi înfiinţate potrivit Legii 122/1996;
- UNCARSR înfiinţata în baza Legii 122/1996;
- UNCARSR înfiinţata în baza Legii 122/1996 - centralizat.

Atenţie ! În recipise vor aparea codurile S1014,S1016,S1062,S1064,S1066,S1068 (bilanţ lung) sau S1015,S1017,S1063,S1065,S1067,S1069 (bilanţ prescurtat) pentru Situaţii financiare şi (S1071) pentru Raportări contabile.

S1075-S1076 - Declaratia privind situatia de trezorerie conform Ordinului 470/13.03.2024 - publicat la data de 12.02.2024

Formatul electronic generat prin programele de asistență, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip.

Fişierul cu extensia zip va conține documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9.5 MB a fişierului PDF la care este atașat fişierul zip - publicat la data de 12.02.2024 si 18.04.2024

Atenţie ! Persoanele juridice fără scop patrimonial care au depus declaraţia de trezorerie folosind altă modalitate decât cea prevăzută la art. 4 din OMF nr. 470/13.03.2024 vor depune această declaraţie folosind programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor.

soft A
actualizat la data de 18.04.2024

soft J - S1014

soft J - S1015

soft J - S1075

soft J - S1076

Structura S1014

Structura S1015

Schema XSD S1014

Schema XSD S1015


Structura S1075-S1076 actualizat la data de 23.04.2024

Schema XSD S1075

Schema XSD S1076

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii