Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1024 - S1043 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2023 aferente entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, respectiv societaţi de pensii private, brokeri de pensii private şi Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, reglementate prin Norma ASF nr.7/ 2017 modificată şi completată de Norma nr. 9/2019, Norma nr. 25/2020 şi Norma nr. 30/2020 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2022, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF av├ónd ataşat un fişier xml, care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip.
Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fisierul zip.- publicat în data de 22.04.2024

soft A

S1024 - Soft J

S1043 - Soft J

Structura : S1024

Structura: S1043

Schema XSD:S1024

Schema XSD:S1043

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii