Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1026 - Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2023 privind Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)

S1077 - Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2023 privind Schemele de Garantare Depozite Bancare (SGDB)

Formatul electronic generat prin programele de asistență, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip.

Fişierul cu extensia zip va conține documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9.5 MB a fişierului PDF la care este atașat fişierul zip - publicat în data de 16.04.2023

soft A

Soft J S1026

Soft J S1077

Schema XSD S1026

Schema XSD S1077

Structura

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii