Ascultă

Ghid de completare a declarației 200 pentru veniturile din: 2015 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007
Ghid de completare a declarației 201 pentru veniturile din: 2015 - actualizat în data de 05.05.2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007
Ghid fiscal al persoanelor juridice române plătitoare de impozit pe profit - publicat in data de 21.04.2016
Exemplu de completare a declaraţiei 200 pentru venituri din cedarea folosinţei bunurilor - stabilite în sistem real pe baza evidenţei contabile în partida simplă - 2015
Exemplu de completare a declaraţiei 200 pentru venituri din cedarea folosinţei bunurilor - stabilite pe baza cotei forfetare de cheltuieli - 2015
Ghid fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din străinătate pentru anul fiscal 2016 - publicat in data de 02.05.2017
Ghid fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din România pentru anul fiscal 2016 - publicat in data de 28.04.2017
Exemplu de completare a declarației 200 pentru venituri din cedarea folosinței bunurilor - stabilite în sistem real pe baza evidenței contabile în partida simplă - 2014
Exemplu de completare a declarației 200 pentru venituri din cedarea folosinței bunurilor - stabilite pe baza cotei forfetare de cheltuieli - 2014
Ghid fiscal al contribuabililor care intenționează să redirecționeze 2% din impozitul pe venitul realizat în anul 2016 - publicat în data de 09.05.2017
Ghidul obligațiilor fiscale ale asociațiilor de proprietari - actualizat in data de 11.08.2017
Ghid privind contribuțiile sociale datorate de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și alte venituri, precum și de către persoanele fizice care nu realizează venituri - actualizat in data de 17.03.2016
Ghid privind aplicarea impozitului specific unor activități - publicat in data de 17.05.2017
Ghid privind actele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizațiilor solicitate de contribuabili - persoane fizice - actualizat in data de 05.12.2017
Ghid privind actele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizațiilor solicitate de contribuabili - persoane juridice
Ghid fiscal al contribuabililor care realizează venituri din activități comerciale din România - actualizat în data de 04.04.2016
Ghid fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii libere din România - actualizat în data de 04.04.2016
Ghid fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor  - actualizat in data de 15.05.2017
Ghid fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură - publicat în data de 18.05.2016
Ghid privind impozitarea veniturilor realizate din ARENDAREA bunurilor agricole din patrimoniul personal - actualizat în data de 17.03.2016
Ghid fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor  - actualizat în data de 23.03.2016
Ghid fiscal al contribuabililor care intenționează să redirecționeze 2% din impozitul pe venitul realizat în anul 2015 - publicat în data de 15.04.2016
Ghid fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din străinătate pentru anul fiscal 2015 - actualizat în data de 01.04.2016
Ghid fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din România pentru anul fiscal 2015 - actualizat în data de 04.04.2016
Ghid privind actele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizațiilor solicitate de contribuabili - persoane fizice (2016)
Ghid privind actele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili - persoane fizice (2015)
Ghid privind actele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili - persoane juridice (2015)
Ghid fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri comerciale în Romania
Ghid al contribuabililor care realizează venituri din profesii libere din Romania
Ghid fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din Romania
Ghid fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din străinătate
Ghid privind declararea și plata contribuțiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și alte venituri precum și de către persoane le fizice care nu realizează venituri
Ghid privind impozitarea veniturilor realizate din ARENDAREA bunurilor agricole din patrimoniul personal
Ghid fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor
Ghid fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor (2014)
Ghid privind recuperarea TVA achitată în alt stat membru al Uniunii Europene
Ghid privind contribuțiile sociale ale pers. fizice cu venituri din activ. indep. și altele (2012)
Ghid fiscal pentru persoanele fizice autorizate (2009)
Înființarea unei microîntreprinderi (2005)
Ghidul fiscal al întreprinzătorului - Microintreprinderi (2005)
Ghidul fiscal al întreprinzătorului începător (2004)
Ghid privind impozitarea veniturilor din salarii și activități independente (2004)

Ghid al obligațiilor fiscale ale asociațiilor de proprietari - ediție 2016
Ghid al obligațiilor fiscale ale asociațiilor de proprietari
Ghidul obligațiilor fiscale ale asociațiilor de proprietari (valabil până la 1 iulie 2010)
Ghidul asociațiilor de proprietari (2004)

 • Calculator chirii în Euro 2016 - actualizat în data de 13.02.2017
 • Calculator chirii în Dolari 2016 - actualizat în data de 13.02.2017
  Calculator chirii în Euro 2015- actualizat în data de 05.05.2016

  Calculator chirii în Dolari - 2015- actualizat în data de 05.05.2016


  Calculator chirii în Euro - 2014

  Calculator chirii în Dolari - 2014

  Închirierea proprietății (2005)
  Ghidul contribuabililor care realizează venituri din închirieri și arendă (2004)

  Dreptul la plângere și modalități de efectuare (2005)
  Cod de conduită (2005)

  (În perioada 2004-2007, documentele au fost elaborate cu sprijinul Programului PHARE al Uniunii Europene)