• Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene.
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală.
  Proiect Ordin
  Referat de aprobare
 • Proiectul ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutul unor formulare de declaraţii informative
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6
  Referat de aprobare
 • Proiectul de Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Referat de aprobare
 • Proiectul ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a formularului "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" (013)
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat de aprobare
 • Proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului (014)-Notificare privind modificarea anului fiscal
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat de aprobare
 • Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1994/2012 pentru aprobarea formularului (012)-Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Referat de aprobare
 • Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare pentru aprobarea .
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 1A
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Referat de aprobare
 • Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii.
  Proiect Ordin
  Referat de aprobare
 • Proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal"
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Referat de aprobare

 • Proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice.
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa decizie
  Referat de aprobare

 • Proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5a
  Anexa 5b
  Anexa 5c
  Anexa 5d
  Anexa 5e
  Anexa 5f
  Anexa 5g
  Anexa 6
  Anexa 7
  Referat de aprobare

 • Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6
  Anexa procedură
  Referat de aprobare

 • Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art.153 alin.(91) lit.b)-d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 1 procedură
  Anexa 2 formular
  Anexa 2 procedură
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6
  Referat de aprobare

 • Proiect de ordin pentru modificarea Anexei la Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare.
  Proiect Ordin
  Referat de aprobare

 • Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă .
  Proiect Ordin
  Referat de aprobare

 • Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăsurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  Proiect Hotarare Guvern

 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea /corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată".
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Codul fiscal".
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat de aprobare
 • Ordin pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare.
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Referat de aprobare
 • Proiect de Hotărare a Guvernului privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  Proiect ordin
  Nota fundamentare
 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente".
  Proiect ordin
  Anexa
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii nr.1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
  Proiect ordin
  Anexa 1.1
  Anexa 1.2
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Referat de aprobare
 • Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Referat de aprobare
 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate".
  Proiect ordin
  Anexa
  Anexa 1
  Anexa 2
  Referat de aprobare
 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Referat de aprobare
 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012
  Proiect ordin
  Referat de aprobare
 • Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Referat de aprobare
 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr.2224/2011 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare.
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Referat de aprobare
 • Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Referat de aprobare
 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare
  Proiect ordin
  Anexa 1a
  Anexa 1b
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat de aprobare
 • Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare
  Proiect ordin
  Anexa1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Referat de aprobare
 • Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
  Proiect ordin
  Anexa
  Referat de aprobare
 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu
  Proiect ordin
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare"
  Proiect ordin
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6
  Anexa 7
  Anexa 8
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii nr.1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
  Proiect ordin
  Anexa 1.1
  Anexa 1.2
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
  Proiect ordin
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
  Proiect ordin
  Anexa 1 procedura
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6
  Anexa 1 la procedura
  Anexa 2 la procedura
  Anexa 3 la procedura
  Anexa 4 la procedura
  Referat de aprobare