Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1020-S1021-S1022 Raportări contabile anuale întocmite de către unele instituţii de credit autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, şi anume: banci persoane juridice romane – declaraţia S1020, sucursale de institutii de credit straine – declaraţia S1021 şi organizatii cooperatiste de credit – declaraţia S1022. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2012 , generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţin formularele cod 10, cod 20, cod 30, cod 40, cod 51, cod 52, cod 53, cod 54, cod 55, cod 56, cod 57, cod 61, cod 62, cod 63, cod 64 si cod 65, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările la zi, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9.5 MB a fişierului PDF împreună cu fişierul zip ataşat. Atenţie: Pentru obţinerea fişierului PDF al situaţiilor financiare care se depun, trebuie urmate două etape: 1. Se generează fişierul xml prin aplicaţii informatice proprii sau prin utilizarea softului C. 2. Se utilizează softul J pentru generarea fişierului PDF cu fişierul XML şi fişierul ZIP ataşate. Pentru calculatoare având sisteme de operare pe 64 biţi (de exemplu unele calculatoare cu Windows 7 sau Windows 8) nu se poate utiliza softul C pentru preluare. Dacă nu sunt disponibile alte programe pentru preluare pe aceste calculatoare, se va face preluarea şi generarea codului XML cu ajutorul softului C pe calculatoare cu sisteme de operare de 32 biţi, apoi codul XML obţinut poate fi copiat pe calculatorul de 64 biţi pentru a se face transmisia cu ajutorul softului J. - actualizat în data de 05.06.2013

1020 soft_C

1021 soft_C

1022 soft_C

S1020 Soft J

S1021 Soft J

S1022 Soft J

Prevederi legale de completare a situaţiilor financiare
Ghid de depunere a situaţiilor financiare
Schema XSD: S1020
Schema XSD: S1021
Schema XSD: S1022
Structura S1020
Structura S1021
Structura S1022