Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1004 - Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2012 întocmite de către entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din Anexa 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 40/15.01.2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, respectiv:
- entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) şi alin. (31) din legea contabilităţii;
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii;
- subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.
Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie 2012, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2012, generat prin programele de asistenţă, constǎ într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40) - actualizat în data de 26.03.2013

soft_A

Soft J

Prevederi legale de completare a situaţiilor financiare
Ghid de depunere a situaţiilor financiare
Schema XSD: S1004
Structura S1004