Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1014-S1015-S1016-S1017 Situaţii financiare la 31 decembrie 2012 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/ 2007. Situaţiile financiare la 31 decembrie 2012 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Formatul electronic constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier cu extensia xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, declaraţia de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9.5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip - actualizat în data de 18.03.2013

soft_A

S1014-Soft J

S1015-Soft J

S1016-Soft J

S1017-Soft J

Nota informativă
Ghid de depunere a situaţiilor financiare
Schema XSD: S1014
Schema XSD: S1015
Schema XSD: S1016
Schema XSD: S1017
Structura S1014
Structura S1015
Structura S1016
Structura S1017