Ordinul Băncii Naționale a României nr. 1/30.01.2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea raportărilor contabile anuale pentru anul 2012 ale instituțiilor de credit la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93/14.02.2013.