Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1061 - Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative, conform cu Norma ASF nr.7/ 2019 - publicat în data de 21.03.2019

soft A
 

Soft J

Schema XSD

Structura

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii