Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1014-S1015 Situaţii financiare la 31 decembrie 2018 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMFP nr. 3103/2017, precum şi cu OMFP nr. 10/03.01.2019.
Entitati raportoare :
- PJ fara scop patrimonial
- PJ fara scop patrimonial de utilitate publica
- Organizatii sindicale si patronale
- CAR unitati militare
- CAR salariati infiintate potrivit Legii 122/1996
- Uniuni teritoriale salariati infiintate potrivit Legii 122/1996
- UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996
- UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 - centralizat

Atenţie ! In recipise vor aparea codurile S1014,S1016,S1062,S1064,S1066,S1068 (bilanţ lung) sau S1015,S1017,S1063,S1065,S1067,S1069 (bilanţ prescurtat).

Situaţiile financiare la 31 decembrie 2018 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fişier de tip PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi declaraţia prevăzută la pct. 12 din precizări, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.- publicat în data de 30.01.2019

soft A
actualizat în data de 20.02.2019

soft J - S1014
actualizat în data de 19.02.2019

soft J - S1015
actualizat în data de 02.05.2019

 

Structura S1014
actualizat în data de  19.02.2019

Structura S1015
actualizat în data de  18.02.2019

Schema XSD S1014
publicat în data de 12.02.2019

Schema XSD S1015
publicat în data de 12.02.2019

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii