Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1051 - Raportări anuale la 31 decembrie 2018 întocmite în conformitate cu prevederile Instrucţiunii ASF nr.1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, de către entităţile menţionate la art.1 din aceasta (cu excepţia OPC). Entităţile depun raportarea anuală la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi format electronic sau numai în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie 2018, generat prin programele de asistenţa, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml. Formatul electronic al raportărilor anuale, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea raportărilor anuale. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor în mod gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

S1052 - Raportări anuale la 31 decembrie 2018 întocmite în conformitate cu prevederile Instrucţiunii ASF nr.1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, de către organismele de plasament colectiv constituite prin act constitutiv. Entităţile depun raportarea anuală la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi format electronic sau numai în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie 2018, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml. Formatul electronic al raportărilor anuale, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea raportărilor anuale. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor în mod gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

 S1053 Situaţii financiare anuale individuale la 31 decembrie 2018 întocmite de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, ce au obligaţia aplicării IFRS, prevazute la art.1 din Instrucţiunea ASF nr.1/2016 (cu excepţia OPC). în vederea depunerii la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale în format hârtie si în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, entităţile utilizează programul de asistenţă pus la dispozitie în mod gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a entitătii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

S1054 " Situaţii financiare anuale individuale la 31 decembrie 2018 întocmite de organismele de plasament colectiv autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, ce au obligaţia aplicării IFRS, conform cu Instrucţiunea ASF nr.1/2016. în vederea depunerii la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnatură electronică extinsă, entităţile utilizează programul de asistenţă pus la dispoziţie în mod gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fisier xml, care conţine datele de identificare a entităţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. - publicat în data de 07.03.2019

soft A

Soft J - S1051

Soft J - S1052

Soft J - S1053

Soft J - S1054

Schema XSD: S1051

Schema XSD: S1052

Schema XSD: S1053

Schema XSD: S1054

Structura S1051

Structura S1052

Structura S1053

Structura S1054

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii