Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1025 -Situaţia financiară anuală la 31 decembrie 2018, întocmită de Banca Naţională a României, conform normelor interne aprobate de domnul guvernator Mugur Constantin Isarescu.  
Formatul electronic al situaţiei financiare anuale la 31 decembrie 2018, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine formularele cod 01 şi cod 02, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip.    
Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă raspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. - publicat în data de 15.05.2019

soft A

S1025 -Soft J

Schema XSD: S1025

Structura S1025

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii