Ascultă
Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1059 - Raportări contabile semestriale întocmite de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, precum și de către Fondul de Compensare a Investitorilor, ce au obligaţia aplicării Normei A.S.F. nr.39/2015 (cu excepţia OPC), în conformitate cu prevederile Instrucţiunii nr.2/2016, cu modificările și completările ulterioare. Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale la 30 iunie 2022 generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine formularele cod 10, cod 20 şi cod 30.
S1060 - Raportări contabile semestriale întocmite de către organismele de plasament colectiv ce sunt constituite prin act constitutiv, ce au obligaţia aplicării Normei A.S.F. nr.39/2015, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare. Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale la 30 iunie 2022, generat prin programele de asistentă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine formularele cod 10, cod 20 şi cod 30. - publicat în data de 08.08.2022  

soft  A

Soft J - 1059

Soft J - 1060

Schema XSD:S1059

Schema XSD:S1060

Structura S1059

Structura S1060

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii