Ascultă
Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1027 - S1050 - Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici (microentităţi, entităţi mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi entităţi de interes public) aprobat prin OMF nr. 1669/2022, se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 cu modificările si completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Potrivit pct. 16 din anexa la OMFP nr. 1669/2022, entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2021, cele care în tot semestrul I al anului 2022 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2021, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2022. - publicat în data de 20.07.2022  

soft  A
actualizat în data de
16.08.2022

Soft J - 1027

Soft J - 1050

Schema XSD: S1027

Schema XSD: S1050

Structura S1027-S1050

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii