Ascultă
Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1036 - S1038 - Formularele de raportare contabilă la 30 iunie 2022 aferente entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate din domeniul pensiilor private sunt reglementate prin Norma nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, cu modificările şi completările ulterioare (Societăţile de pensii, Brokerii de pensii private, Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private) - publicat în data de 08.08.2022  

soft  A

Soft J - 1036


Soft J - 1038

Schema XSD: S1036


Schema XSD: S1038


Structura 1036

Structura 1038

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii