Ascultă
Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1029 - Raportări contabile semestriale întocmite de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF, ce au obligaţia aplicării Normei ASF nr. 40/2015, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare. Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale la 30 iunie 2022, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine formularele cod 10, cod 20 şi cod 30. - publicat în data de 10.08.2022  

soft  A

Soft J S1029

Structura S1029

Schema XSD S1029

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii