Ascultă
Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1045 - Raportare contabilă la data de 30 iunie 2022 întocmită  conform OMF nr. 1669/ 2022 de entităţile cărora le sunt incidente Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/ 2016 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.- publicat în data de 29.07.2022  

soft  A
actualizat în data de 04.08.2022

S1045 -Soft J

Schema XSD: S1045

Structura S1045

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii