Ascultă
Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1031 - S1032 - S1033 - Raport─âri contabile semestriale la 30 iunie 2022 întocmite de către instituţiile de credit autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României: băncile persoane juridice române (S1031), sucursalele de instituţii de credit străine (S1032) şi organizaţiile cooperatiste de credit (S1033). Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale la 30 iunie 2022, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier XML, care conţine formularele cod 10, cod 20 şi cod 30 - publicat în data de 13.07.2022

soft  A

Soft J - 1031

Soft J - 1032

Soft J - 1033

Schema XSD: S1031

Schema XSD: S1032

Schema XSD: S1033

Structura S1031-S1033

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii