Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă

Instrucţiuni/ Documentaţie

PDF JAVA
S1040 - Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2014 întocmite de către entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie 2014, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2014, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40).

S1041 - Situaţii financiare anuale individuale la 31 decembrie 2014 întocmite de către entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care depun situatii financiare anuale la 31 decembrie potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (cu excepţia entităţilor care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul nr. 1.286/2012 - şi care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic). Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2014, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale individuale generat prin programul de asistentă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a societăţii la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine componentele: situaţiile financiare anuale individuale la 31 decembrie 2014 şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de societăţile comerciale şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Componentele şi structura situaţiilor financiare anuale sunt cele prevăzute de reglementările contabile aplicabile. - Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă. - actualizat in data de 28.05.2015

soft_A
actualizat in data de 29.04.2015

S1040 -Soft J
actualizat in data de
28.05.2015

S1041-Soft J

Schema XSD: S1040

Schema XSD: S1041

Structura S1040
actualizat in data de
05.05.2015

Structura S1041

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii