Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1014-S1015-S1016-S1017 - Situaţii financiare la 31 decembrie 2014 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/ 2007. Situaţiile financiare la 31 decembrie 2014 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fişier de tip PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi declaraţia prevăzută la pct. 7, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă. - publicat în data de 30.01.2015

soft A
actualizat în data de
16.02.2015

S1014 -Soft J
actualizat în data de
31.03.2015

S1015 -Soft J
actualizat în data de
31.03.2015

S1016 -Soft J
actualizat în data de
31.03.2015

S1017 -Soft J
actualizat în data de
31.03.2015

Schema XSD: S1014
actualizat în data de 30.01.2015

  Schema XSD: S1015
actualizat în data de 30.01.2015

  Schema XSD: S1016
actualizat în data de 30.01.2015

  Schema XSD: S1017
actualizat în data de 30.01.2015

Structura S1014
actualizat în data de 30.01.2015

Structura S1015
actualizat în data de 30.01.2015

Structura S1016
actualizat în data de 30.01.2015

Structura S1017
actualizat în data de 30.01.2015

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii