Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1020-S1021-S1022 Raportări contabile anuale incheiate la 31.12.2014 conform cu OMFP 65/2015, întocmite de către unele instituţii de credit autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, şi anume:
bănci persoane juridice române – S1020, sucursale de instituţii de credit străine - S1021 şi organizaţii cooperatiste de credit - S1022. - publicat în data de 19.05.2015

soft_A
actualizat în data de 22.05.2015

S1020 -Soft J
actualizat în data de 20.05.2015

S1021 -Soft J
actualizat în data de 20.05.2015

S1022 -Soft J
actualizat în data de 20.05.2015

Schema XSD: S1020
publicat în data de 19.05.2015

  Schema XSD: S1021
publicat în data de 19.05.2015

  Schema XSD: S1022
publicat în data de 19.05.2015

Structura S1020
publicat în data de 19.05.2015

Structura S1021
publicat în data de 19.05.2015

Structura S1022
publicat în data de 19.05.2015

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii