Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1023-S1044 Situaţii financiare anuale întocmite de către instituţii financiare nebancare (IFN) – S1023 şi sucursale ale IFN – S1044, autorizate de Banca Naţională a României. Formatul electronic al situaţiei financiare anuale la 31 decembrie 2014, generat prin programul de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările la zi, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF împreună cu fişierul zip ataşat. - publicat în data de 20.05.2015

soft_A
actualizat în data de 21.05.2015

S1023 -Soft J
actualizat în data de 02.06.2015

S1044 -Soft J
actualizat în data de 02.06.2015

Schema XSD: S1023
publicat în data de 20.05.2015

  Schema XSD: S1044
publicat în data de 20.05.2015

Structura S1023
actualizat în data de 21.05.2015

Structura S1044
actualizat în data de 21.05.2015

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii