Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1004 - Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2014 întocmite de către entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din Anexa 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, respectiv: - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilităţii; - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii; - subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie 2014, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2014, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40). - publicat în data de 30.01.2015

soft_A
actualizat în data de
12.02.2015

S1004 -Soft J
actualizat în data de
26.05.2015

Schema XSD: S1004
publicat în data de
30.01.2015

Structura S1004
publicat în data de
30.01.2015

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii