Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

390 -Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, conform OP ANAF nr.76/21.01.2010, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii decembrie 2011 - actualizat în data de 24.01.2014

soft A

soft J*

Anexa validări
Schema XSD
Ghid de depunere a declaraţiei D390
Prevederi legale de completare a formularului 390
 *softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii