Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată conform OPANAF nr. 1790/2012, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale valabil de la data 01.01.2013 - actualizat în data de 24.01.2014

soft A

soft J*

Anexa validări
Schema XSD
Ghid de depunere a declaraţiei D300

300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată conform OPANAF nr. 3665/22.12.2011, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale valabil de la data 01.01.2012 - actualizat în data de 06.03.2012

soft A

Anexa validări
Schema XSD
Ghid de depunere a declaraţiei D300

300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată conform OPANAF nr. 183/31.01.2011, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2011 - actualizat în data de 15.01.2012

soft A

Anexa validări
Schema XSD
Ghid de depunere a declaraţiei D300
 *softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii