Ascultă
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
B900 - BORDEROU privind distribuirea către unităţile administrativ-teritoriale a sumei reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (creanţa (620)), conform cu anexa nr.5 din Ordinul comun al MFP si MJ nr. 1022/2562/ 2016 publicat M.O. nr.524/12.07.2016, valabil începand cu 09/2020 - publicat în data de 22.10.2020 soft A
soft J*
Anexa validări*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii