Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
060 - DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ DECLARAŢIE DE MENŢIUNI/ DECLARAŢIE DE RADIERE PENTRU SEDIILE SECUNDARE - conform OPANAF nr. 1699/ 25.10.2021 - publicat în data de 21.02.2024

soft A
actualizat în data de
08.04.2024

Anexa validări